29. 5. 2013, Blog

Unpack the Arts to rozbalil v Rotterdamu!

Unpack the Arts je dvouletý rezidenční projekt, který odstartoval v srpnu loňského roku a jeho cílem je, aby se publicisté z různých evropských zemí s odlišnými zkušenostmi a zaměřením setkali na cirkusovém festivalu, v jehož rámci mohou diskutovat o zhlédnutých představeních a možnostech kritické reflexe nového cirkusu. V pořadí již sedmá residence proběhla začátkem května v Rotterdamu na Circusstad Festival.

Circusstad Festival je mladý cirkusový festival založený z obrovského nadšení Dirka Everse, ředitele a manažera festivalu, a umělecké ředitelky Maaiky van Langen. Těm se povedlo přesvědčit rotterdamský magistrát a získat čtyřletý grant, který však pouze z poloviny pokrývá náklady spojené s pořádáním jediného novocirkusového festivalu v Rotterdamu. Nový cirkus není v Nizozemí příliš známý, v současné době existuje jen pár nizozemských novocirkusových souborů a teprve v roce 2006 byl na rotterdamské akademii Codarts založen bakalářský studijní obor circus arts. Organizátoři se proto snaží vychovávat si své publikum a kromě toho vedou i další cirkusové projekty: First chill, určený pro čerstvé absolventy oboru circus arts, Use circus pro děti a City circus pro teenagery, který kombinuje hip hop, akrobacii a free running. V Rotterdamu je totiž velmi silná hip hopová komunita. Maika van Langen proto hledá různé možnosti, jak mladé lidi, kteří by do divadla ani do šapitó pravděpodobně sami nezabloudili, do těchto míst nalákat.

Po skončení rezidence Unpack the Arts každý z deseti publicistů napíše článek o délce dvou tisíc slov v mateřském jazyce. Ten je přeložený do angličtiny a vydaný v online v dvojjazyčné publikaci dostupné na stránkách projektu.

Hlavním posláním Unpack the Arts je především usnadnění výměny zkušeností, znalostí a informací o psaní o novém cirkuse. Na rezidenci se mohou hlásit publicisté z různých medií – z rozhlasu, televize, tištěných periodik nebo online magazínů. Účastníky nemusí být jen znalci nového cirkusu. Rezidence jsou otevřené i těm publicistům, kteří se s novým cirkusem teprve seznamují a chtějí hlouběji nahlédnout do problematiky jeho dramaturgie a kritické reflexe.

Program každé rezidence je velmi bohatý, ta rotterdamská nebyla výjimkou. Skládala se ze setkání s pozvanými hosty, z několika představení denně, z diskusí v rámci naší skupiny a z interview s autory zhlédnutých představení. Všemi dvanácti rezidencemi Unpack the Arts provází publicista a hlavní koordinátor mezinárodní cirkusové sítě Circostrada Network Yohann Floch z pařížského cirkusového centra Hors les murs. Yohann Floch vede všechna setkání, debaty a moderuje interview.

Během prvního dne jsme se v rámci rezidence setkali s Dirkem Eversem a Maaikou van Langen, kteří nás zasvětili do tajů nizozemské kulturní politiky, problémů spojených s konáním festivalu a osvětlili nám, na základě jakých kritérií si vybírají umělce do programu. Ten samý den jsme stihli i představení No Sé španělského klauna Leandra Ribery a Smashed anglického souboru Gandini Junggling. Hned po skončení představení jsme vyzpovídali žongléra a režiséra představení Smashed Seana Gandiniho. Na všechna interview jsme měli celou jednu hodinu, dost času na to, abychom se od umělců dozvěděli o jejich tvorbě. V dalších dnech přišlo i na interview s Leandrem Riberym, Etiennem Manceauem z uskupení Sacékripa, Yannem Ecauvrem ze Cirque Inextrémiste, souborem La Meute i s Brunem Marcatem a Mathieue Siefridtem z Blick theatre. Všichni jmenovaní byli otevření dialogu, byli zvědaví na naše názory a postřehy, bez nejmenších problémů přijímali i negativní hodnocení a rádi diskutovali. Původní hodinové rozhovory se mnohdy protáhly do delších přátelských debat. Všichni umělci se shodli, že reflexe nového cirkusu je, napříč zeměmi, ze kterých pocházejí, v plenkách, nedostatečná, nebo až příliš kladná.

Mezi pozvanými hosty byl kromě organizátorů také Donnald Lehn, víceprezident FEDECu a ředitel cirkusové školy Carampa v Madridu. Jeho úkolem bylo účastníkům rezidence představit různé koncepce vzdělávání na cirkusových školách, zhlédl s námi všechna představení a účastnil se, až do svého odjezdu, také všech interview. Druhým vzácným hostem byla Annette Embrechts, známá nizozemská divadelní kritička a novinářka. Ta se s námi podělila o bohaté zkušenosti ze své osmnáctileté praxe. Annette Embrechts nestudovala divadelní vědu, teorii a kritiku ani žurnalistiku. Absolventka filozofie a matematiky se naučila psát díky zpětné vazbě svého okolí a čtenářů. Své texty staví na umění vyprávění příběhů, protože se domnívá, že zajímavé příběhy lidi zajímají v každé době. Prosazuje stručnost a jasnost, vyhýbá se technickým názvům; srozumitelně je opíše jiným způsobem, nebo používá metafory. Zásadně nepíše kritiky na představení, o kterých si s tvůrci povídala, nebo o nich dokonce dělala interview.

Byli jsme rozmanitá skupina: různé studijní zkušenosti, někdo píše o divadle, někdo o hudbě, další o literatuře a audiovizuálním umění, jiný se zaměřuje spíše na kulturní politiku a hlídá zákony, které právě schválil Evropský parlament, někteří přijeli ze zemí, kde neexistují cirkusové festivaly. Setkání deseti podobně zaměřených novinářů a kritiků bylo přínosné – vyměnili jsme si nejen spoustu zkušeností, názorů a nápadů, ale také tipy, na jaké novocirkusové a divadelní festivaly vyrazit a rozšířit si kritické obzory.

Jak se shodli všichni účastníci rezidence, fungující síť novinářů a kritiků by reflexi současného evropského divadla a nového cirkusu výrazně pomohla, protože IATC (International Assotiation of Theatre Critics) není v mnoha evropských zemích tak aktivní, jak by bylo třeba. Unpack the Arts je jedinečný projekt, který tuto síť pomáhá budovat. Až dvouletý cyklus v únoru příštího roku skončí, budou jeho organizátoři usilovat ne o dvouletý ale hned o pětiletý navazující projekt. Zájemců o rezidence jsou totiž tisíce a už teď se pořadatelům hlásí i další organizátoři festivalů, kteří by se do rezidencí rádi zapojili.

Kateřina Vlčková

Autorka je studentkou Divadelní vědy na FF UK v Praze, článek vznikl v rámci edukačního projektu Cirqueonu: Jak psát o novém cirkuse, který je určený pro budoucí publicisty.