12. 6. 2013, Zpravodajství

WORKSHOPY FYZICKÉHO A TANEČNÍHO DIVADLA – Spitfire company

Kurzy v projektu Performing Arts for the Future jsou specifické svým zaměřením na taneční a fyzické divadlo. Lektoři jsou vybírání optikou tohoto specifika a většinou jsou to choreografové, členové či zakladatelé divadelních skupin či institucí, které se těmito žánry profilují, jako jsou například Institut Jerzyho Grotowského, Spitifre Company, Farma v jeskyni, The Collective Natural Disasters, Die Etage a další.

Účastníci kurzů budou mít volné vstupy na veškeré produkce Mezinárodního festivalu Nultý bod a Mezinárodního festivalu Za dveřmi. Oba festivaly se konají ve stejnou dobu jako projekt Performing Arts for the Future.

V rámci uměleckého programu významné přehlídky festival Nultý bod se katedra pantomimy 20.07. 3012 také účastní s představením 4. ročníku TRAPART pod vedením Roman Horáka.  

 Doba konání: 15.07 – 20.07
Čas workshopů: 10:00 – 14:00

 skupina 1: Miřenka Čechová a Radim Vizváry (Master Class – 6 dnů)

 skupina 2: Cécile Da Costa (FR) / Matěj Matějka (SK/PL) / Jiří Pokorný (CZ) (3 x 2 dny)

skupina 3: Rita Góbi (HU) / Oliver Pollak (D) / Patricie Poráková (CZ) (3 x 2 dny)

 Skupina 1 (Master Class)
Miřenka Čechová a Radim Vizváry  (CZ) / Tantehorse 
Zakladatelé Tantehorse se ve svých kurze zaměřují na techniky mime corporeal, současného tance a butó. Spolu s těmito technikami je kladen důraz na psycho-fyzickou připravenost performera s jeho emocialitou i na jeho přítomnost na jevišti. Miřenka Čechová i Radim Vizváry patří mezi úspěšné představitele fyzického divadla. Čechová za představení S/He Is Nancy Joe obdržela jedno z prestižních amerických ocenění, které uděluje deník Washington Post. Byla zařazena do kategorie Best of dance 2012. Kurz bude ukončen veřejnou prezentací zařazenou do programu Mezinárodního festivalu Nultý bod.

 Skupina 2
Cecile Da Costa (FR) Kurz zaměřený na propojení tělesnosti performera a jeho hlasových možností. Pomocí hlasových a dechových technik lektorka Cecile Da Costa otevírá nové možnosti tělesného performativního vyjádření. Kurz je zaměřen především na propojení hlasu s tělesnou akcí.

 Matěj Matějka (SK/PL) Dlouholetý člen Farmy v jeskyni i polské skupiny ZAR. V současné době založil při Grotowském institutu Studio Matěje Matějky. Jeho kurzy se zabývají využíváním tělesného jednání performera, skupinovým vnímání, imaginativní inspirací, fyzickou expresivitou a řízenou improvizací.

 Jiří Pokorný (CZ) Kurz zaměřený na prvky současného tance s přesahem k fyzickému divadlu. Jiří Pokorný po studiích na pražské Taneční konzervatoři nastoupil do Laterny magiky. Moc dlouho tam ale nepobyl. Už po třech sezónách se mu podařilo udělat konkurs do NDT a na několik let zakotvil na místě, které je pro většinu tanečníků vysněným angažmá – v Nederlands Dans Theater. V letech 2003–2010 prošel Jiří soubory NDT I a NDT II a do loňského roku tančil ve skupině Kidd Pivot kanadské choreografky Crystal Pite.

 Skupina 3
Rita Góbi (HU) Kurz zaměřený na emotivní aspekty tance. Jako lektor Rita Góbi obnažuje tělesné impulsy, nahlíží na tanec jako na neoddělitelnou součást naší každodennosti. Její kurzy vedou účastníka k nahlížení sebe sama skrze taneční pohyb. Vše je měřitelné vyhrocenou emocí. Tanečník přes emoce tvoří pohyb, aby nechal vytrysknout zasuté emoce.

 Oliver Pollak (D) Kurz zaměřený na techniku mime corporeal – Decroux Technique. Oliver Pollak vystudoval Physical Theatre at the International School of Corporeal Mime London. V současné době učí na berlínské škole Die Etage. Jako performer prošel mnoha evropskými soubory jako např. Théâtre de l’Ange Fou, Masholl theater, a pipe dream company, Compagnie Aquanaut, Mimentheater Cologne

 Patricie Poráková (CZ) Kurz zaměřený na propojení principů argentinského tanga a fyzického divadla. Patricie Poráková studovala poezii těla v Barcelóně na Estudis del Teatre – Jaques Lecoq, zabývala se současným tancem a japonskou technikou butó, kontaktní improvizací, tangem, flamencem, africkými tanci. Pracuje na tanečních a divadelních projektech jako herečka a tanečnice nebo choreografka. Hraje a cestuje s mezinárodním divadelním studiem Farma v jeskyni a Spitfire Company. Tangem se zabývá již 7 let intenzivně přímo v Argentině. Argentinské tango je výjimečné svým typickým blízkým objetím a naprostou blízkostí těl, tím je odůvodněna vzájemná závislost na harmonickém pohybu prostorem.

 registrace  nultybod@gmail.com

 více informací webové stránky www.nultybod.cz