30. 11. 2021, Výzvy a open calls

OPEN CALL ART-IN-RES 2022

První kolo výzvy k podávání žádostí: Umělecké a manažerské rezidence v rámci rezidenčního programu ART-IN-RES na období březen/srpen roku 2022. Podpora je určena pro žadatele*žadatelky i rezidenční místa.

  • Uzávěrka výzvy: 10. ledna 2022
  • Realizace rezidencí: 1. března – 31. srpna 2022

Rezidenční program ART-IN-RES otevírá druhý ročník podpory rezidenčních pobytů. Podpora je určena oběma stranám – žadatelům*žadatelkám i rezidenčním prostorům. Do programu se mohou hlásit umělci*umělkyně, kulturní manažeři*manažerky a další kulturní profesionálové z oboru živého umění působící v ČR.

Program ART-IN-RES se zaměřuje na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. V rámci manažerských rezidencí nabízí prostor a čas pro intenzivní soustředěnou práci na rozvoji, evaluaci nebo dlouhodobém plánování kulturních projektů či organizací.

První kolo výzvy se týká kalendářního období od 1. března do 31. srpna roku 2022. Je určena pro umělecké rezidence s maximální délkou 3 týdny a manažerské rezidence trvající 3-5 dní ve smluvené hostitelské instituci. Během této výzvy budou podpořeny jak individuální projekty / 1-2 umělci*umělkyně /, skupinové projekty / 3 a více umělců*umělkyň /, tak manažerské rezidence / 3-5 osob /.

Finanční podpora je určena pro žadatele*žadatelky i hostící organizace:

  • individuální rezidence pro 1-2 umělce*umělkyně: jednorázová celková podpora až 20.000 Kč pro umělce*umělkyně a až 15.000 Kč pro rezidenční místo
  • skupinová rezidence pro 3 a více umělců*umělkyň: jednorázová celková podpora pro umělce*umělkyně až 70.000 Kč a až 30.000 Kč pro rezidenční místo
  • manažerská rezidence pro 3-5 osob na 3-5 dní: jednorázová celková podpora až 10.000 Kč pro kulturní profesionály a až 10.000 Kč pro rezidenční místo

Výběr doporučených rezidenčních míst najdete na portálu www.artinres.cz. Věnujte pozornost specifickým možnostem a podmínkám rezidenčních center a vybírejte taková místa, která jsou pro váš projekt a vaše potřeby vhodná.

Formulář k přihlášení se do programu naleznete ZDE.