26. 11. 2013, Zpravodajství

Konference: Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a novém cirkuse

9. prosince 2013, od 9:00 do 17:30, Divadlo v Celetné / VIZE TANCE 2013 pořádá konferenci Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a novém cirkuse.

Konference reflektuje vývoj tance, nonverbálního divadla a nového cirkusu u nás od roku 1989 do současnosti a otevírá diskuzi nad tématy, která jsou zásadní pro jeho další rozvoj: vzdělání a následné uplatnění absolventů tanečních a pohybových oborů, finanční a politická (ne)závislost kulturních subjektů a v neposlední řadě pak snahy o decentralizaci a intenzivní rozvoj oboru v regionech. Konference je určena široké odborné veřejnosti i politické reprezentaci.

Registrovat se můžete do 5. 12. 2013 na adrese michaela.stankova@vizetance.cz

PROGRAM

9:00 – 9:30 Registrace

9:30 Zahájení

10:00 – 11:00 Vývoj oboru po roce 1989
Vývoj baletu, současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu po roce 1989 a s tím související legislativní změny. Prezentace výzkumu Tanec jako podnikatelská činnost.

Prezentují: Jana Bohutínská – novinářka, Jana Návratová – vedoucí Taneční sekce Institutu umění – Divadelního ústavu, Veronika Štefanová – odbornice na nový cirkus, Roman Vašek – odborník na balet z Institutu umění – Divadelního ústavu, Daniela Zilvarová – taneční kritička, socioložka.

11:15 – 12:45 Vzdělávání a praxe I.
Diskuzní panel představitelů konzervatoří se zástupci z praxe moderuje Prof. Dagmar Hubová z Katedry taneční tvorby na VŠMU v Bratislavě.

Diskutovat budou: Lenka Flory – ředitelka konzervatoře Duncan centre, Ivan Hurych – vedoucí tanečního oddělení Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, Zdeněk Kárný – ředitel Taneční konzervatoře Brno, Jan Kodet – baletní mistr Národního divadla Praha a zástupce vedoucího Katedry tance na pražské HAMU, Veronika Kotlíková – tanečnice a zakladatelka skupiny VerteDance, Alena Pešková – šéfka baletu Divadla F. X. Šaldy Liberec, Adéla Pollertová – tanečnice, Vlasta Schneiderová – ředitelka konzervatoře Taneční centrum Praha, Jaroslav Slavický – ředitel Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, Jitka Tázlarová z taneční konzervatoře I. V. Psoty a další.

12:45 – 13:45 Oběd

14:00 – 15:30 Vzdělávání a praxe II.
Diskuzní panel se zástupci vysokých škol, které se věnují výuce pohybového divadla a tance o současném stavu výuky, její akreditaci a certifikaci a možnostech vzdělávání profesionálů.
Moderuje Prof. Dagmar Hubová.

Diskutovat budou: Adam Halaš – vedoucí Katedry pantomimy na HAMU Praha, Václav Janeček – vedoucí Katedry tance na HAMU Praha, Pierre Nadaud – vedoucí Ateliéru klaunské, scénické a filmové tvorby na brněnské JAMU, Šárka Maršíková – hlavní manažerka Cirqueonu, zastřešující organizace pro podporu a rozvoj nového cirkusu v ČR, Jiří Pokorný – předseda Tanečního sdružení ČR a šéf baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni, Martin Pšenička z Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty UK v Praze, Jarmila Vondrová z Ateliéru taneční pedagogiky JAMU Brno a další.

15:30 – 17:30 Tanec a pohybové divadlo jako investice
Diskuzní panel se zástupci regionálních kulturních center a s politiky na téma rozvoj taneční infrastruktury a podpora diverzity kulturních projevů v regionech. Moderuje Yvona Kreuzmannová – předsedkyně o.s. Tanec Praha.

Diskutovat budou: Libor Kasík – ředitel divadla UFFO, Trutnov, Zdeněk Závodný – programový ředitel Divadla 29, Pardubice, Jan Žůrek – dramaturg divadla Konvikt a festivalu Divadelní Flora Olomouc. Účast v diskusi přislíbili zástupci vedení měst Olomouce, Pardubic a Trutnova.