3. 12. 2013, Zpravodajství

„Women in circus“ ve Stockholmu

„Women in circus“ je jednodenní setkání, na kterém se sejdou zástupkyně nejrůznějších profesí, aby diskutovaly otázku žen v cirkuse. Téma bude nahlíženo z různých úhlů pohledu prostřednictvím přednášek, diskusí, presentací výzkumných prací z různých oborů, ale také presentací krátkých ukázek cirkusových představení.

Mezi účastníky z řad profesionálů můžeme najít např. Camillu Damkjaer, cirkusovou a taneční pedagožku, která se zaměří na genderové otázky v cirkusu či Marii-André Robitaille, uměleckou ředitelku projektu Gynoïdes, která přiblíží výsledky svého projektu ‚Women in Circus – Feminist Strategies in Circus Composition‘.

Setkání „Women in Circus“ se bude konat ve Stockholmu, dne 18. prosince 2013 od 10.00 do 18.00 hodin. Účast je zdarma, počet míst je ale omezen.

Dopolední část programu bude probíhat v Cirkör Lab, odpolední potom v prostoru KTH R1, původním jaderném reaktoru, dnes místě pro experimentální představení a instalace.

Více informací info@cirkusperspektiv.se

Zdroj: Circostrada Network