1. 4. 2014, Zpravodajství

Workshop pantomimy, tělesného mimu a gesta s Radimem Vizvárym

Workshop pantomimy, tělesného mimu a gesta s Radimem Vizvárym! V Cirqueonu již 17. a 18. května 2014!

Workshop seznamuje studenta s Vizvaryho metodou. Využívá technické systémy a herecké metody pro sólovou nebo skupinovou tvorbu se zaměřením na nalezení vlastního performera v duchu mimického vyjadřování. Všechna cvičení vedou studenta k osvojení si techniky tělesného mimu a odstraňování překážek. Zaměřuje se také na trénink duchovní a emocionální stránky performera a spontánnosti vnitřních impulsů, analýzu pohybu a herecké improvizace. Předmětem výuky je získávání nových dovedností, práce na dobré tělesné kondici a rozvíjení pohybové a emocionální stránky performera.

Vizváryho metoda tělesného mimu vznikla za základě jeho dlouholeté vědecké práce. Hlavními inspiračními zdroji při vytváření a rozvinutí tělesného mimu byly elementární principy moderních forem mimického divadla – moderní pantomima, současný tanec, fyzické divadlo nebo japonský tanec Butó, které propojil a rozvinul s přejatými metodami – jedná se především o praktická cvičení metody E. Decrouxe, herecké principy J. L. Barraulta, M. Marceaua nebo J. Grotwského, technické systémy Yvese Lebretona nebo pedagogické postupy J. Soubeyrana. Vizváryho tréninková metoda je všezahrnující a velmi systematická technika pohybu, která formou analýzy pohybu připraví adepta k mnohým výkonům různých pohybových forem mimického divadla. Představuje potřebný základ ve studiu práce s tělem na jevišti tohoto oboru. Zároveň díky svému charakteru může otevírat možnosti jiným divadelním formám.

Přihlašování probíhá prostřednictvím našeho rezervačního systému.

Cena: 900 Kč při platbě převodem do 10. května/ 1100 Kč na místě.

Prosíme přijďte vždy o 15 minut dříve, aby workshop mohl začít včas.

Kapacita kurzu je omezena, pokud se přihlásíte a ze zdravotních důvodů se kurzu nebudete moci účastnit, prosíme kontaktujte nás. Pokud se nebudete moci zůčastnit kurzu, který jste zaplatili předem, a neoznámíte nám tuto skutečnost do 36 hodin před začátkem kurzu, bohužel nemůžeme platbu vrátit.  Přirozeně můžete za sebe najít náhradu.

Více informací: Šárka Maršíková nebo Jana Ada Kubíčková