13. 12. 2022, Aktuality Cirqueonu

CircusNext Lab 2022

V novém prostoru CIRQUEON LAB v Petrohradské ve dnech 3. – 13. října proběhl CircusNext Lab – mezinárodní kreativní laboratoř evropské platformy circusnext. Masterclass vedl multidisciplinární umělec, žonglér a akrobat Claudio Stellato. Laboratoře se zúčastnili umělci Fabian Krestel, Ariane Öchsner, Alan Sencades & Jessica Lane, Edouard Peurichard, Juan Carlos Panduro Romero, Roman Škadra a Moritz Grenz. Lepší start nového studia jsme si ani nemohli přát!

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Creative Europe programme of the European Union, Ville de Paris & Institut Français, Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, Národního plánu obnovy a PerformCzech.

Foto: Dan Kvapil