7. 5. 2014, Reportáže

Family circus v Belgii

Pokračováním seriálu výjezdů Social Educircation byl belgický Leuven – Cirkus in Beweging a jejich skvělá praxe se zaměřením na family circus. Celý týden byl pro nás, dalo by se říct, za odměnu, byly jsme více studentkami než lektorkami. Program pěti dní byl koncipován odlišně než předchozí výjezdy. Nepracovaly jsme s určitou skupinou a na konci týdne nevzniklo představení, ale účastnily jsme se jednak workshopů a jednak se zapojovaly do hodin, které vedla Rika Taeymans, ředitelka místního cirkusového centra.

Zaměření na fyzický kontakt v rámci cirkusové výuky probíhalo formou dvou celotýdenních a několika doplňkových workshopů. Cirkus joga vedená americkými lektory Kevinem O´Keefe a Erin Maile O´Keefe neměla naučit převratné nové triky, ale prohloubit principiální znalosti učení základních pozic. Taneční hodiny s Hannou Mampuys se soustředily na kontakt mezi partnery a floor work a práci s vlastní a partnerovou váhou, což umožňuje do tance zapojovat i akrobatické prvky a pozice. Zároveň byl kladen důraz na divadelní potenciál vyjádření pohybu.

Vynikající storyteller Fred Versonnen, který nás jeden večer provázel se svým vyprávěním místních příběhů Leuvenem, připravil hodinu plnou her vhodných jednak jako warm up, ale zároveň pro lepší práci skupiny i divadelní vyjádření v rámci pohybu. Fyzicky a kondičně poměrně náročné hry v sobě nesly prvky kontaktu, změny, ale také výrazových prostředků, naprosto ideální jako cirkusová rozcvička. Dále jsme se zúčastnily hodiny jógy pro děti a také masáží „děti dětem“. Masáže, které jsou zapojeny i do základních hodin family circusu, opět zlepšují vztahy ve skupině a jsou uklidňujícím prvkem na konci lekce.

Základem family circusu je metoda Riky Taeymans Cirkomotorik vycházející z vývojové motoriky Veronicy Sherborne. Cirkomotorika má v této cirkusové škole již 15letou tradici a její použití je velice úspěšné jako základ pro další cirkusové vzdělávání. Stojí na dvakrát třech principech, a to dávat na sebe i ostatní pozor, spolupracovat a jít si za tím, co chci udělat, a druhá trojice je v rámci pohybu rozehřát se, zpevnění zaměřené hlavně na střed těla a následný relax. Malé děti se ve spolupráci s rodiči učí základním principům pohybu, jako je například dokonalé sbalení těla používané při kotoulu a podobně. Celá hodina je rámcována příběhem a jednotlivými ilustračními pozicemi. Pokud zůstaneme u nácviku kotoulu, rodič je houpací křeslo, ve kterém se dítě houpe a následně za podpory rodiče překulí do kotoulu vzad. Na začátku hodiny je warm up opět propojen s názornými představami, například mostů (rodiče), pod kterými děti prolézají, a když začne pršet, schovají se pod nimi. Lekce je vždy zakončena masáží, opět s příběhem, ať už je to dělání pizzy, procházka slonů po zádech či auto v myčce. Měly jsme možnost zúčastnit se několika takto vedených lekcí s různými věkovými kategoriemi a skupinami – školní třída, děti ze sociálně slabých rodin docházející do volnočasového centra, děti handicapované. I u méně soustředěných dětí tato metoda skvěle funguje a spolupráce jeden dospělý – jedno dítě zaručuje poměrně hladký průběh hodiny.

Posledním, ale neméně důležitým přístupem, byl výběr – výběr partnerů, výběr nosné postavy ve hře ad. Ať již samotná cirkomotorika, nebo další workshopy kladly velký důraz na minimalizaci nonkomfortu při výběru někoho ze skupiny a ukázaly nám mnoho postupů, jakým způsobem s tímto pro někoho až stresujícím momentem všech lekcí pracovat. Opět skrze hru – u malých dětí např. pod kterým mostem se před deštěm schová, u toho zůstane (aniž by předem věděl, že s „mostem“ bude nadále pracovat), u větších či dospělých určení partnera, který je v kruhu naproti nám, pohrávání si s postupy, kdo z vás dvou má delší vlasy, ten začíná apod. Naprosto opačný přístup než ve sportovních skupinách značí, že cirkus není sport, ale něco mnohem víc, postavené na dobrém pocitu každého ve skupině.

Rika Taeymans napsala metodickou příručku cirkomotoriky s kvalitními ilustracemi Laury van Bouchout a příběhem chlapečka Nelsona a tato kniha Nelsons acrobatenboek vyjde v říjnu v angličtině. Zkušenosti ze školy v Leuvenu a metoda cirkomotorik se stane základem i pro výuku v Cirqueonu, který v následujícím roce chystá otevřít lekce přímo family circusu a také cirkusové jesle pro děti ve věku 3–5 let, jejichž náplň bude z této metody v mnohém vycházet.

Katka Te Klusáková a Pavla Ty Rožníčková

PS: Jo a poprvé jsme spolu letěly letadlem, takže díky CQ nejen za to!