17. 7. 2023, Výzvy a open calls

OPEN CALL: účast na projektu Inspiration forum Lab – Bodies of Water

Inspiration forum Lab je interdisciplinární výzkumný program, jehož smyslem je poskytnout prostor, kde se umělci*kyně a vědci*kyně mohou setkávat a spolupracovat na vytváření multimediálních uměleckých projektů založených na výzkumu. Cílem je spojit vědecký a umělecký jazyk a najít způsoby vyjádření, které by mohly komunikovat s publikem za hranicemi každého z těchto dvou světů.

Inspirační fórum ji.hlavského festivalu, Institut Kersnikova a Sensorium zvou zájemce*kyně z oblasti umění, filmu, designu a vědce*kyně a odborníky*ce z dalších oborů ke společnému hledání nápaditých řešení strukturálních problémů naší společnosti, která čelí výzvám spojeným s proměnou ekologické, politické, technologické a sociální krajiny, a navrhování alternativ k současnému vývoji, vedoucích k udržitelné a kolektivní budoucnosti.

Hledáme zájemce*kyně, jež si pokládají otázky o převládajících narativech o světě kolem nás a naší roli v něm. A zároveň mají zájem o interdisciplinární přístup založený na spolupráci a propojující výzkum, technologie a umění.

  • 9 účastníků*kyň z evropských zemí z různých oborů (umění, film, architektura, design, sociologie, ekologie, biologie, technologické inovace, atd.), jež vytvoří interdisiplinární týmy. Program je určen pro ty, kteří*ré si chtějí vyzkoušet novou mezioborovou spolupráci, nikoli pro stávající týmy s již rozpracovanými projekty.
  • Věk: 25–40 (doporučeno)
  • Dobrá znalost angličtiny

Více informací a přihlášky: https://www.ji-hlava.cz/inspiracni-forum/inspiration-forum-lab