6. 6. 2014, Zpravodajství

Žonglovací worskhop a vystoupení francouzského umělce Clémenta Dazina

Cirkusová sezóna nekončí! V rámci tance Praha se 10. a 11. června v 19.00 v Divadle Alfred ve Dvoře představí francouzský žonglér a tanečník Clément Dazin, a POZOR tenhle absolvent CNACu bude mít i workshop zaměřený na propojení žongláže a pohybu! Zajděte si zatrénovat 11. června od 10.00 taky do Alfreda, setkání s Clémentem rozhodně stojí za to!

Bruit de couloir

Hluboké zamyšlení nad smyslem života a jeho hodnotami prostřednictvím současného tance, hip hopu a jedinečné žonglérské techniky

Sólo francouzského tanečníka a žongléra je inspirováno fenoménem NDE – Near Death Experience neboli zážitkem blízké smrti. Se smrtí však choreografie nemá společného nic. Jejím obsahem a tématem je život. Abstraktním a poetickým způsobem nabízí intimní a hluboké zamyšlení nad smyslem života, jeho univerzálními hodnotami. Prostředky současného tance, hip hopu a jedinečné žonglérské ekvilibristiky evokuje Dazin jednotlivá stádia života a navozuje emocionální stavy prostřednictvím těla, pohybu a žonglérským vířením míčků. Míčky jsou zároveň objekty manipulace i katalyzátory pohybu. Autor a interpret problematizuje vnímání času technikou slow motion, repeticemi i tryskovým zrychlováním pohybu. Objevuje souvislosti a buduje vztahy mezi tanečními a žonglérskými technikami tak, aby žonglování nebylo chápáno jen jako prezentační technika, ale umělecký, významotvorný nástroj.

https://www.youtube.com/watch?v=857NxCio_Gg#t=70 

 

Žonglovací workshop

Workshop se odehraje ve dvou částech. Tématem první bude deformace času a jeho vnímání. Účastníci budou pracovat na technikách slow-motion a způsobech, jak radikálně pohyb zrychlit a vytrhnout publikum z toho, na co je zvyklé. Prostřednictvím těchto úkonů se pokusí naslouchat každé jednotlivé části svého těla tak, aby se výsledně dopracovali ke„globálnímu tělu“. Budou také rozvíjet schopnosti naslouchat návrhům druhých. 


Druhá část workshopu se bude věnovat žonglovacím míčkům, trajektorii jejich pohybu a možnostem, které otevírají pro pohyb lidský. Skrze míčky se také pokusí vyjádřit osobní pocity. Každý účastník dostane možnost objevovat prostor a emoce za pomoci jednoho, dvou nebo tří míčků, dle individuálních možností a schopností. 

Upozornění: Každý účastník workshopu by s sebou měl mít 1-3 tenisové / žonglovací míčky. 

Rezervace a více informací na http://www.alfredvedvore.cz/cs/program.