17. 7. 2014, Zpravodajství

Premiérové uvedení FaseQiatra v Cirqueonu!

catarsis 1…, FaseQiatra Machines and Lollipops / Premiérové uvedení argentinsko-italské skupiny FaseQiatra v Cirqueonu! Nahlédněte do tvůrčí atmosféry vznikajícího představení, FaseQiatra patří mezi mladé tvůrčí umělce, kteří stojí za dlouhodobé sledování.

Fase Qiatra je šepotem, jednoduchou hrou, lidským pláčem za proměnou reality v hravý prostor. Catarsis je ukázkou našeho labyrintu. Je proudem nápadů, kopírováním, směsí, výbuchem a jeho výkřikem svobody.

Chceme být věčnou připomínkou každé lidské bytosti, chceme se dotknout každé lidské emoce a hrát si s ní. Chceme zasít semínko uvědomění do úrodné půdy, chceme jíst více zmrzliny, chceme tancovat v polévce a házet koše za 3 body v poslední sekundě zápasu…avšak…vzpomínky jsou už zapomenuté, emoce těžko ovladatelné, uvědomění je choulostivým problémem, nikdo si už nehraje s jídlem a sport prostě není pro nás.

Skupina FaseQiatra se zrodila před rokem v Buenos Aires a své první vystoupení odehrála v roce 2013 v Bruselu. V listopadu toho roku odprezentovala také svůj první work in progress „extractos de un delirio“ na cirkusové škole Le lido ecole des arts du cirque v Toulouse.

Hrají: Nahuel Desanto andGuido Vaccarezza

23. července 2014

20:00

Cirqueon – Centrum pro nový cirkus

Ctiradova 6, Praha 4 – Nusle

Vstupné dobrovolné

Chcete se aktivně zapojit do přípravy inscenace? Prosíme, přineste s sebou tašku čistého tříděného odpadu – plastu nebo papíru.

 

EN version

catarsis 1…
FaseQiatra Machines and Lollipops
First recidence/Cirqueon/Czech Republic – public presentation

FaseQiatra is a whisper in the ear, a simple game, humanity’s cry for the transformation of realityinto playful space.

Catarsis is an exposition of our labyrinth.

Is a shower of ideas, is a copy paste, a mix, a bomb its a shout of freedom.

We want to be an eternal memory in each human being, we would like to touch each emotion and play with it, we would like to voyage on an atoll and extend life for those who merit it, we want to plant the seed of consciousness in fertile soil, we would like to eat more ice cream than we do, dance in soup, and throw a three-pointer at the last second… but… Memories are forgotten, emotions difficult to manipulate, consciousness is a delicate point, atolls barely move, one doesn’t play with their food, and sports just aren’t for us.

FaseQiatra was born one year ago, and the doctors can not believe the fact it’s already screaming, jumping,and asking so many stuffs.

FaseQiatra was an idea that started in Buenos Aires, saw her first scene in Bruxelles in 2013. In November of the same year the company presents her first work in progress “ extractos de un delirio“ in “ Le lido ecole des arts du cirque“ de Toulouse.

Artists: Nahuel Desanto andGuido Vaccarezza

July 23, 2014

at 8 pm.

Cirqueon – Centrum pro nový cirkus

Ctiradova 6, Praha 4 – Nusle

Free entry

Would you like to be a part of performance? Please bring a little bag of „clean“ sorted waste – paper or plastic.