Přijímací řízení na cirkusové školy pro rok 2024/2025

Na webových stránkách FEDEC (mezinárodní síť profesionálního cirkusového vzdělávání) najdete přehledný soupis harmonogramu přijímacích řízení na cirkusové školy, které jsou členy sítě.

PDF se soupisem je ke stažení zde.