4. 1. 2015, Zpravodajství

Jak psát o novém cirkuse II – výzva pro mladé kulturní publicisty a publicistky

Po úspěšném prvním ročníku semináře Jak psát o novém cirkuse, který se uskutečnil v minulém roce v rámci festivalů Fun Fatale a Cirkopolis Fest, CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus v roce 2015 pořádá další seminář pro mladé autory a autorky pod vedením zkušeného divadelního kritika Vladimíra Mikulky (Svět a divadlo, NaDivadlo, Lidové noviny, Respekt). Seminář Jak psát o novém cirkuse II se uskuteční během druhého ročníku festivalu nového cirkusu Cirkopolis Fest v Paláci Akropolis v Praze od 15. do 17. února. Cílem prakticky i teoreticky zaměřeného semináře bude seznámit začínající i zkušenější mladé kulturní novináře a novinářky s metodami a postupy psaní o novém cirkuse pro online media. Budou mít možnost seznámit se s aktuálními trendy v novém cirkuse a získají přehled o vývoji tohoto uměleckého druhu. Semináře budou tematicky navazovat na zhlédnutá představení.

Přihlásit se mohou autorky a autoři z České republiky i ze Slovenska, kteří mají alespoň základní zkušenost s psaním o živém umění (divadlo, tanec, nový cirkus, opera, muzikál, pohybové divadlo, loutkové divadlo i amatérské divadlo). Zájemci mohou posílat přihlášky do 31. ledna 2015 na email veronika@cirqueon.cz. Součástí přihlášky by měl být strukturovaný životopis a alespoň jeden publikovaný článek (tištěný i online, může být i z festivalového zpravodaje nebo školního časopisu).

Kapacita účastníků je omezená. Vybraným zájemcům zajistíme vstup na tři představení mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirkopolis Fest v Praze, účast na třídenním semináři a drobné občerstvení. Výstupem bude online sborník článků všech účastníků, který budeme publikovat na stránkách www.cirqueon.cz .

S případnými dotazy se obraťte na Veroniku Štefanovou veronika@cirqueon.cz