14. 1. 2015, Zpravodajství

CircusNext Call for projects 2015-2016

CircusNext vyhlašuje nový Call for projects pro období 2015-2016! Pro všechny profesionály, kteří posunují hranice současného cirkusu. 

Jeunes Talents Cirque Europe a osm evropských koorganizátorů (jedním z nich je i CIRQUEON) vyhlašují další výzvu pro cirkusové umělce! Circus Next je projekt, který se dlouhodobě zabývá podporou vzniku nových a inovativních novocirkusových představení. V minulosti Jeunes Talents Cirque objevili celou řadu nových skupin i jednotlivců, kteří se díky této podpoře stali uznávanými mezinárodními umělci (Companie IETO, Crida Company, Sisters, ect.). Největším benefitem projektu je (vedle residencí pro laureáty a finanční podpory projektů) především obrovská mediální podpora na evropské úrovni. 

Jsi novocirkusový umělec a připravuješ originální, inovativní projekt, který bude mít premiéru v roce 2015 – 2016? Jsi naším kandidátem! 

CIRKUS NEXT JE JEDNÍM Z NEJPRESTIŽNĚJŠÍCH PROJEKTŮ SOUČASNÉ NOVOCIRKUSOVÉ EVROPY!

POJĎTE DO SOUTĚŽE S EVROPSKÝMI KOLEGY, CIRCUS NEXT JE VÝZVA!

Deadline přihlášek je 27. února 2015 a přihláška musí být vyplněna v anglickém jazyce. Veškeré informace naleznete na  webových stránkáchwww.circusnext.eu, přihláška se podává online na této stránce (My Circus Next). Využijte možnosti konzultovat své projekty a přihlášky ještě před termínem podání a předejděte zbytečných chybám, které Vás potom diskvalifikují.

 

Podmínky pro podání žádosti:

resident EU

schopnost prezentovat krátký work in progress

být volný v termínech selection weeku v Neerpeltu a v termínech prezentace v Paříži

 

Kdo žádat nemůže?

student

ten, kdo již získal  v minulosti podporu Jeunes Talnets Cirque

etablovaná skupina, která již čerpá dotace na státní úrovni

 

Circus Next pro období 2013 – 17 čerpá podporu z projektu Evropské komise Culture.

 

Neváhejte a konzultujte své projekty s námi!

Odborný konzultant:

Šárka Maršíková,sarka@cirqueon.cz