22. 4. 2015, Zpravodajství

Úvod do nového cirkusu online

Prestižní švédská taneční a cirkusová škola Dans och Cirkushögskolan nabízí online vzdělávací kurz Introduction to Contemporary Circus (Úvod do nového cirkusu). Je určený studentům, umělcům, pedagogům i vědcům, kteří se odborně zabývají novým cirkusem, pohybovým divadlem nebo tancem. V rámci kurzu budou posluchačům představeny různé pohledy na aktuální formy nového cirkusu ve vztahu k ostatním formám nonverbálního divadla. Kurz umožní i diskusi o současných uměleckých hodnotách nového cirkusu a s nimi spojené problematice jeho estetického diskursu.

V rámci kurzu se jeho organizátoři zaměří především na tvůrčí proces a vznik novocirkusových inscenací. Na vybraných příkladech budou představeny a analyzovány různé tvůrčí metody a přístupy. Tato výuka se uskuteční prostřednictvím video ukázek představení a záznamů rozhovorů s novocirkusovými artisty a režiséry.

Kurzu je zdarma v anglickém jazyce.

Více informací se dočtete na Introduction to Contemporary Circus/DOCH nebo kontaktujte: John Ellingsworth e-mail: john@crko.org, Duncan Wall e-mail: duncan@crko.org