22. 11. 2015, Blog

Cirkonet se vrátil do Prahy

Konštalácia kužeľov na oblohe priala ďalšiemu, už piatemu, stretnutiu lektorov social circusu. Česť hostiteľa sa prinavrátila zrenovanému a rozšírenému pražskému Cirqueonu, kde sa stretli organizácie z Česka, Slovenska ale i účastníci z Poľska, Ameriky a výmenní lektori z Francúzska a Veľkej Británie.
 
Hlavnou témou sa tentokrát stala sociálna skupina – deti vo všeobecnom merítku, od tých najmenších až po teenagerov. Sobotu sme začali filozofickou debatou o tom aké by mali byť požadované znalosti a vlastnosti lektora detských kurzov a definície cieľov takýchto kurzov. Ideálny lektor by mal byť podľa nás naozaj ideálny a to nielen s dostatočnou znalosťou vyučovanej techniky ale i čiastočne pedagogicky-psychologicky vzdelaný alebo skúsený, taktiež by mal ovládať základnú zdravotnú starostlivosť a mať odhad skupiny a možných komplikácií pri výuke. Nikdy nebudeme dokonalí, no môžeme sa k tomu prácou na sebe priblížiť. Dosiahnutý cieľ by nemal byť len v dostatočnej technickej a fyzickej príprave, ale tiež v dosiahnutí nadštandardu, ktorý social circus ponúka a to socializáciou skupiny a komunity celkovo, učením trpezlivosti, sústredeniu sa na proces učenia a rozvoj kreativity. No v celkovom ponímaní má cirkus prinášať radosť obom stranám a túto radosť ďalej šíriť. Adam Jarchovský nás poučil o tom ako získať elementárnu prípravu na žonglovanie uvedomovaním si času potrebného na jednotlvé prvky a prácou s náčiním pri vývoji triku. Po dôležitom zjedení nuselských plodov sme si premietli video o adaptive juggling toys, ktoré nám otvorilo brány nových možností pre výuku žonglovania. Následne sme pod vedením Báry a Marka skúmali proces metamorfózy pohybu a rovnaká dvojica nás zasvätila do tajov a pomocných prvkov vznášania sa na šále a ovládania tela pri učení sa stojky na rukách. Po namáhavom dni sme sa rozpustili a výdatne si zažonglovali a napokon sa stretli na ňákom nekafe, alebo sme sa stali roztočmi na paralelne prebiehajúcom Roztoč feste.
 
V nedeľu sme si dali intenzívny workshop práce s Yogiho deťmi. Hanka Luhanová z Českej asociácie detskej jógy si z nás spravila zajačikov, mačičky i psíkov a my sme poslušne havkali, mňaukali a zajkali. Okrem toho sme boli konfrontovaní s neurofyziológiou vývoja dieťaťa a poučení o dnešných fyziologických chybách. Vytvorili sme si deštruktívnu jógovú rozprávku a zajazdili na motorke. Kopec srandy podporila jazda jógina na motorke a priehrštie interaktívnych hier. Medzi  medzičasom a časom sme si vymenili energizery a zábavné hry pre prácu s deťmi.
 
Cirkonet primerane dospel a to najmä v organizácii. Jeho program bol vyvážený po teoretickej i praktickej stránke a ťažiskom, z ktorého budeme ďalej ťažiť sú naše skúsenosti, naučené znalosti a kontakty. Víkend nás namotivoval do ťažkej práce a utvrdil v tom, čo už vieme. Komplexnú social cirkusovú platformu Cirkonet teraz čakajú ďalšie výzvy. Máme na čom budovať a čo poskytnúť sociálnym skupinám, partnerom i sebe. Sme naďalej nadšení, stále profesionálnejší a nič nás nezničí! 
 
Mižu