14. 12. 2015, Zpravodajství

Palestinská cirkusová škola

The Palestinian Circus School – Palestinská cirkusová škola je nezisková organizace fungující od roku 2006. Na okupovaném palestinském území se snaží rozvíjet tvořivý potenciál místních mladých lidí, zapojit je to svých aktivit, posílit jejich sebevědomí a vést je ke snaze vést mezi sebou konstruktivní a pozitivní dialog. Cirkus jim nabízí bezpečné místo, kde se mohou setkat jako rovnocenní partneři a společně pracovat na lepších výsledcích v cirkuse i mimo něj. Stěžejními aktivitami Palestinian Circus School jsou cirkusové lekce a tvorba a cestování s cirkusovými představeními. Během tréninků a představení cirkusová škola cestuje po celém území Palestiny navzdory politickým, zeměpisným, ekonomickým, náboženským i jiným překážkám. 

Pomoci jejich odhodlání můžete na webu školy: http://www.palcircus.be/index.php/en/act/donate