22. 5. 2016, Rozhovory

Rezidenti CIRQUEONU: Dymitry Szypura

V průběhu května zavítal z Německa do CIRQUEONU – Centra pro nový cirkus performer Dymitry Szypura. Patří mezi umělce, které v tvůrčí praxi zajímají cirkusová umění, tanec a pohybové divadlo. S tréninkem akrobacie začal v šestnácti letech. Prošel cirkusovými školami Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois a Lido v Toulouse. A právě studium na škole v Tulouse ho motivovalo k dalším tvůrčím a uměleckým aktivitám. Získal angažmá v souboru Ultima Vez, ve kterém pak čtyři roky působil jako tanečník. V současné době pracuje a rozvíjí umělecký projekt Stein Mantel (Kamenný plášť). O tomto projektu s Dymitrym Szypurou rozmlouvala Veronika Štefanová.

Jaká tvůrčí myšlenka provází váš nový projekt Stein Mantel?

Dymitry Szypura: Tuto inscenace označuji za výrazně performativní. Její strukturu nedrží pohromadě žádná dějová linka. Mým cílem není vytvářet narativní představení, ale vybudovat prostor pro fantazii. Jsem tak tvůrcem místa a času, ve kterém si diváci budou moci za jednotlivé obrazy dosazovat významy. Já nikdy divákům nepředkládám nic, v čem deklaroval, co to má být a co si o tom mají lidé myslet.

Co bude obsahem této inscenace?

Dymitry Szypura: Kladu si obecné otázky typu: jak důležitý je pro nás pocit bezpečí a co znamená někoho chránit nebo chránit sebe. Z formálního hlediska o Stein Mantel říkám, že je to taková „současná performativní mandala“. Tím mám na mysli určitý druh rituálu, ve kterém nic nevzniká, ale vše je transformováno. K tomu se váže také téma destrukce. Součástí inscenace jsou tři scény, ve kterých ničím různé věci. Ničení bude v inscenaci přítomno i v rovině imaginativní.

Vy o sobě nemluvíte jako o cirkusovém artistovi, ale cirkusová umění mají ve vaší tvorbě své místo. Jak byste popsal pohybový slovník, který využíváte v inscenaci Stein Mantel?

Dymitry Szypura: V podstatě to nechci nijak klasifikovat a myslím, že bych byl schopen obhájit ho v jakékoliv oblasti živého umění, ať už se jedná o tanec, divadlo nebo cirkus. Inscenace Stein Mantel má v sobě z každého umění kousek, protože je to způsob, jak já inscenace tvořím. Soustředím se na to, aby postupy mé tvorby, kterou by bylo možné označit jako umělecký druh nebo žánr.

V jaké fázi tvorby se teď nacházíte?

Dymitry Szypura: Jsem na začátku. Je to proces, z něhož mám pocit, že vše v něm je v pohybu a mění se mi pod rukama. Je to příjemný pocit, ale zároveň si uvědomuju, že je pomíjivý. Tady v CIRQUEONU jsem se zaměřil na dramaturgickou koncepci inscenace.

 

foto: archiv Dymitry Szypura

 

 

EU flag cult EN-01

 

Logo Circus Next 30.03

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.