19. 7. 2016, Reportáže

Montréal complètement cirque a česká účast CIRQUEONu

Reportáž Veroniky Štefanové, která se účastnila akcí v rámci festivalu Montréal complètement cirque.

Mezinárodní festival nového cirkusu Montréal complètement cirque patří k nejstarším a největším akcím svého druhu v severní Americe. Doplňuje tak obraz města, které je ve světě vnímáno jako jedno z důležitých center nového cirkusu. Program letošního – již sedmého – ročníku byl stejně jako v letech předchozích sestaven z inscenací, jejichž představení byla uváděna jak na ulici, tak v divadelních sálech. Mezi soubory se objevila jména souborů jako je The Ricochet Project z USA, Flip Fabrique z Kanady, Circus Casus z Austrálie, ale také Cirque Aïtal z Francie nebo Barely Methodological Troupe z Velké Británie. Díky účasti na festivalu jsem měla možnost setkat se s celou řadou umělců a profesionálů z oboru nového cirkusu. Mezi nimi byla i ředitelka festivalu Nadine Marchand nebo režisér pouličního představení Fracas, které vzniklo unikátně jen pro festival, Anthony Venisse.

Cílem mé cesty do Montrealu bylo zmapovat novocirkusové dění především v Kanadě i USA, k čemuž přispělo i setkání s různými umělci, kteří na festival přijeli jako diváci, nebo jako vystupující, což je případ amerického soboru The Ricochet Project, který pochází ze státu Nové Mexiko. Setkání s jeho protagonisty – Laurou Stokes, a Codhi Harrellem mi umožnilo lépe pochopit situaci, v níž se nový cirkus v USA v současné době nachází; je to stále menšinový umělecký žánr, státem či municipalitami neodporovaný a mnohdy není ani uznaný jako umělecká forma.

Bohatý program nabídla i čtyřdenní akce nazvaná International Market of Contemporary Circus, jejíž součástí byly přednášky: Research and Development – Dramatic Composition and Grammar of a Writing Style in Movement, Circus Incubator Project, Directing Big Scale Circus Performances, nebo Castafesta (seminář o castingu pro cirkusové umělce). Na těchto setkáních byla představena praxe cirkusových režisérů v Kanadě nebo Maďarsku a představen byl také tříletý výzkumný projekt zaměřený na dramaturgii v cirkuse.

Asi nejzajímavější součástí festivalu byla mezinárodní konference „Encounters with Circus and its Other“s, kde jsem  moderovala panel nazvaný Reading Circus Bodies and Signs, v jehož rámci se jednotliví mluvčí zaměřovali na oblast estetiky a sémiotiky cirkusových umění. Konferenci organizovaly instituce, jako je Brock University (CA), Concordia University (CA) a Union College (USA). Jejich zástupci – Karen Fricker, Louis Patrick Lerouc, Charles Batson – na konferenci také vystoupili. Zazněly více než dvě desítky příspěvků od vědců a univerzitních pedagogů z Asie, Ameriky, Evropy i Austrálie, čímž byla naznačena šíře akademického interdisciplinárního  (přesahy do antropologie, sociologie, genderových studií, speciální pedagogiky, estetiky, nebo divadelní vědy) výzkumu cirkusu.  Na konferenci se objevily panely jako: Gender and Difference; Location/Dislocation/Globalisation; Reading Others nebo Freak and Queer. Do české republiky tak CIRQUEON přiváží nové poznatky, ale také kontakty na vědce, se kterými bude v budoucnu i nadále spolupracovat.

foto: Veronika Štefanová