30. 11. 2010, Zpravodajství

Setkání novinářů a publicistů v Helsinkách

V rámci 5. ročníku Cirko Helsinki Contemporary Circus Festival zorganizovalo Finnish Circus Information Centre a New Nordic Circus Network setkání novinářů a publicistů, kteří se ve své práci zabývají novým cirkusem. Navázali tak na projekt Arts Writers and Circus Arts započatý v roce 2009 v Paříží a pořádaný organizací Circostrada Network. Cílem projektu Arts Writers and Circus Arts je otevřená diskuse na mezinárodní úrovni s novináři a teoretiky živého umění. Výsledkem těchto diskusí má být ucelenější kritický a hodnotící pohled na současnou podobu novocirkusového umění. Hlavními hosty finského setkání v Helsinkách bylo osm publicistů z šesti různých evropských zemí, kteří se soustřeďují na divadelní, taneční i současná cirkusová umění.

Čtyři dny nabyté semináři, představeními a diskusemi s umělci opět potvrdily význam pořádané akce. Výsledkem seminářů a workshopů je soubor reflexí a článků jednotlivých účastníků finského setkání pořádaného koncem května 2010. Sbírka se jmenuje Arts Writers and Circus Arts (vol. 2) – Focus on circus bodies.

Mezi účastníky figurovala jména, jako Stine Degerbol, Stéphane Hort, Viktoria Dalborg, Karoline Skuseth, Evianna Lehtipuu, John Ellingsworth, Louise Kaare Jacobsen, Anette Petterssen, Ira Aartelo, zatímco mezi přednášejícími zazněly referáty již legendárního Jeana- Michela Guy (Francie), profesorky Pety Tait (La Trobe University, Austrálie) a doktorky Camilly Damkjaer (Stockholm University). Debaty moderovali Ivan Krajl ředitel Festivalu Novog cirkusav Chorvatsku, ředitel Finnish Circus Information Center Tomi Purovaara a Circostrada Network koordinátor Yohann Floch z Francie.

V rámci festivalu se všichni zúčastnili představení Mue (Gaëlle Bisellach, company La Manoeuvre), Magic (Robert Jägernhorn) a P.P.P. (Philippe Ménard, company Non Nova). Jednotliví účastníci byli směřováni k důslednějšímu a analytičtějšímu vnímání současné podoby novocirkusového umění, které se zakládá na konfrontaci rozmanitých režijních i technických postupů. Své hodnotící reflexe museli následně zpracovat do recenze, která by dané představení adekvátně reflektovala.

 Arts Writers and Circus Arts (vol. 2) – Focus on circus bodies ke stažení zde