22. 11. 2016, Blog

Cirque du Monde – první část

Reportáž z lektorského tréninku v Budapešti od Adama Jarchovského / V roce 2016 jsme prostřednictvím Cirqueonu dostali možnost zúčastnit se prestižního školení od Cirque du Monde.

Cirque du Monde je organizace, která funguje od roku 1995 a jejím zřizovatelem je slavný kanadský soubor Cirque du Soleil. Pracuje s komunitami po celém světě, snad jen výřezem: Jižní Afrika – projekt pro děti narozené s HIV, Mongolsko – projekt s výchovnými ústavy pro nezletilé, Austrálie – projekt pro ženy, které se staly oběťmi sexuálního násilí a mnoho dalších. Cirque du Monde je bezesporu světovým lídrem v oblasti social cirkusu. Cirqueon je v této oblasti již zkušeným a mezinárodně etablovaným subjektem a možnost podílet se na školení od Cirque du Monde jsme přijali s nadšením a očekáváním. Mimo jiné i pro to, že podobné školení pořádá Cirque du Monde v Evropě jen párkrát do roka.

Celý projekt byl otevřen pro cirkusová centra ze zemí Visegrádské čtyřky (Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko) a doplněna byla i centra ze Španělska, Belgie, Řecka, Turecka, Německa a Anglie. Školení mělo dvě části, přičemž první byla v únoru 2016 v Budapešti a druhá v září 2016 v polské Lodži. Hlavní a jedinou školitelkou byla Dorothee Rohrer, původem Švýcarka, bývalá vrcholová artistka Cirque du Soleil a nyní školitelka Cirque du Monde.

Toliko reálie, nyní k samotnému školení. Do Budapeště jsme vyráželi s Katkou Klusákovou pozdě večer z pražského Florence a čekala nás několika hodinová noční cesta žlutým autobusem do Budapešti. Dorazili jsme brzy ráno a po krátké cestě metrem jsme přijeli do centra města, kde měl být náš hotel. Na check-in bylo brzo a do budíčku zbytku skupiny zbývala ještě nějaká hodina a tak jsme s Katkou rozbili tábor v hotelovém loby na gaučích.

Do polospánku, téměř do snu, nám začali vstupovat staří známí kamarádi. Byl tu Edu z Valencie, Kate a Aby z Anglie, Gotz z Berlína, Markela a Marianthi z Řecka a další. Z někým jsme se neviděli rok, s jiným čtyři a z někým jsme se potkali úplně poprvé a však atmosféra snídaně byla jako bychom se neviděli týden. Asi bychom si tam vydrželi povídat celý den, kdyby se ve dveřích neobjevili Marton a Dora z Budapešti, kteří nás odvedli na místo workshopu. Místo to bylo okouzlující. Workshop se konal v prostorech Maďarského státního cirkusu – Fővárosi Nagycirkusz, konkrétně v jeho tréninkových halách. Tam už na nás čekala Dorothee, hlavní lektorka, a s ní i první den školení.

První den se dopoledne příliš nelišil od většiny podobných mezinárodních setkání, jednalo se převážně o hry a stmelování skupiny. Odpoledne jsme začali trochu více teoretizovat. Témata prvního dne byla social cirkus a role lektora a komunitního pracovníka. V Evropě je social cirkus často spojován s youth cirkusem s nímž bezesporu má společná témata. Určitým specifikem přístupu Cirque du Monde je ryzí zaměření na sociální oblast a větší důraz na roli sociální a komunitní práce. To se promítalo i do workshopu. Během brainstormingu jsme hledali význam a role sociálního a komunitního pracovníka při social cirkusových projektech. Význam principů sociální práce Cirque du Monde rovněž se promítá do velice propracovaného systému profesní etiky, které vévodí etický kodex. Profesní etika bylo téma celého jednoho dne. Zajímavostí možná je, že před lety byl etický kodex Cirque du Monde jedním z hlavních inspiračních zdrojů pro etický kodex Cirkonetu, česko-slovenské platformy social cirkusu a Cirqueonu samotného.

Dalšími témata workshopu byla: riziková mládež, komunikace, bezpečnost, práce ve skupině a kreativita. Specifické zkušenosti Cirque du Monde se promítaly do těchto okruhů. Cirque du Monde působí po celém světě a jeho nejčastější cílová skupina je právě riziková mládež. Členové Cirque du Monde pracují v různých komunitách, které mají různé kulturní a společenské návyky. Právě tato kuturně-společenské diverzita byla předmětem mnoha diskuzí a cvičení. Respekt komunitních pravidel a jejich znalost je klíčová v práci Cirque du Monde. Jen na okraj uvedu příklad, který v nadsázce uváděla Dorothee. Pracovala jednou se somálskými děvčaty a nevěděla, že tradiční dívčí somálské oblečení je ušito z velice kluzkého materiálu, tudíž lekce pyramid se ukázala jako nevhodné rozhodnutí. Tímto, ale spíše zlehčovala jinak vážná témata.

Z perspektivy Cirqueonu jsou tato témata spíše okrajová. V české republice zatím nemáme přiliž ostré hranice mezi kulturními minoritami. Výjimkou v české republice tvoří romská minorita. Kdy je tento přístup rozhodně důležitý a citlivost vůdčí nepsaným pravidlům je více než na místě. Do těchto diskuzí se velice zapojoval Hamid z tureckého Mardinu, kde pracuje s uprchlíky za Sýrie a jiných blízkovýchodních zemí či účastnice z Bristolu, kde pracují rovněž s etnickými minoritami.

I když teoretických okruhů bylo hodně, byly tyto teoretické bloky vyvažovány i těmi praktickými. Okruh kreativity jsme realizovali v rámci vystoupení v malých skupinkách. Tento proces probíhal celý týden a každý den nám Dorothee dávala nové impulzy do tvorby. Hodně jsme reflektovali proces tvorby a možnosti stimulace kreativního myšlení. Jedno odpoledne jsme měli den cirkusové metodologie a tak jsme si předávali různé přístupy výuky cirkusových disciplín, včetně bezpečnosti a didaktiky.

První část školení nás hodně seznámila s principy práce Cirque du Monde. Jejích vnímání social cirkusu a dobré praxe. Přístup je to mimořádně profesionální a propracovaný. Cirque du Monde povyšuje social cirkus na úroveň samostatné plnohodnotné profese, která má svůj etický kodex, kompetence a systém vzdělávání. Nároky na to, co by měli lektoři vědět a znát jsou obrovské; množství plánování, formulářů a reflexí.  Pro někoho to může možná být až demotivační. Nicméně když člověk pohlédne na to, co Cirque du Monde ve světě dokázal, je mu hned jasné, že tyto puntičkářské a ambiciózní nároky nejsou přehnané, ale že jsou opodstatnitelné a správné a vytvářejí jasně formulovanou „dobrou praxi“. Osobně jsem s tímto pocitem z Budapešti odjížděl.

Adam Jarchovský