13. 12. 2010, Zpravodajství

Doktorandská konference i s novým cirkusem!

Na Katedře divadlení vědy FF UK se bude konat již druhý ročník Doktorandské konference, na níž přednesou své příspěvky studenti prezenčního doktorandského studia. Každý účastník si zvolil jako téma svého referátu úsek ze svého hlavního nebo paralelního doktorandského výzkumu. Veronika Štefanová se ve své disertační práci zabývá vznikem i současnou podobou nového cirkusu a jeho vztahem k divadelnímu umění. Na konferenci přednese referát, jehož cílem bude posluchačům představit původ nového cirkusu, přičemž jeho raná podoba bude konfrontována se současnými novocirkusovými tvůrčími přístupy. Jako příklady aktuální cirkusové tvorby poslouží představení uvedená na XXIII. ročníku mezinárodního cirkusového festivalu Circa 2010.