13. 12. 2010, Zpravodajství

Vychází nová kniha Panorama současného cirkusového umění

Kniha Véronique Kleinové a Pierra Hivernata nazvaná Panorama contemporain des arts du cirque (Panorama současného cirkusového umění) nabízí rozsáhlý přehled cirkusové tvorby francouzských i světových souborů. Na 600 stránkách je uvedeno 70 souborů, o nichž autoři píší jako o výrazných příkladech současné novocirkusové éry. Hivernat a Kleinová se pokouší podat ucelený výklad o současném cirkusu, který by zároveň otvíral nová témata k dotazování a zkoumání. Každý uvedený soubor je charakterizován nejen ve stručném úvodu, ale také na základě fotografií, které obrazově dokumentují jejich styl, poetiku i tvůrčí postupy. Na fotografiích jsou zachyceny jednotlivá představení, kulisy a rekvizity, portréty i režijní poznámky a graficky zachycené dramaturgicko-režijní koncepce některých cirkusových inscenací.

Panorama contemporain des arts du cirque, Pierre Hivernat a Véronique Klein, Hors les Murs, 2010

cena 59 Eur plus poštovné

objednávka zde