4. 1. 2011, Zpravodajství

Přednáška „Nový cirkus včera a dnes“

Veronika Štefanová, vedoucí dokumentační sekce Cirqueonu, bude přednášet v Malém sále Institutu umění – Divadelním ústavu na téma „Nový cirkus včera a dnes“. O novém cirkusu se píše i mluví, ale málokdo ví, co stojí za jeho původem, kdo patří mezi průkopníky tohoto umění a jak se podoba nového cirkusu proměňovala až do dneška.

Vznik nového cirkusu bude mapován od prvního impulzu, kterým bylo založení cirkusových škol ve Francii. Budou představeny soubory, jako je Cirque Plume, Archaos, Zingaro nebo Cirque Baroque, které francouzské novovcirkusové hnutí započaly. Jejich tvorba a jednotlivé inscenace poslouží jako příklady charakterizující prvky nového cirkusu, což umožní i jeho srovnání s cirkusem tradičním. Součástí přednášky bude i teoretické rozlišení jednotlivých estetických oblastí cirkusových umění, jež bude vycházet ze studie francouzského teoretika umění Juliena Rosemberga. Od nového cirkusu se přesuneme k aktuálnímu označení tohoto druhu umění, které se v devadesátých letech XX. století proměnilo na označení „současný cirkus“ a o jehož vymezení se pokusím prostřednictvím příkladů tvorby souborů tohoto období. Mezi tyto soubory patří Anomalie, Les Colporteurs, Cirque Ici nebo Que-Cir-Que. Aby byla představa posluchačů o novém a současném cirkusu kompletní, budou představeny vybrané  inscenace uvedené na letošním ročníku festivalu nového cirkusu Circa, který se už po třiadvacáté konal ve francouzském Auch.

Přednášku pořádá Teatrologická společnost.