9. 6. 2017, Zpravodajství

Dopad výuky cirkusových umění na pohybovou gramotnost dětí

Kanadská studentka University of Manitoba Tia Kiez v roce 2015 obhájila bakalářskou práci věnovanou porovnání pohybové gramotnosti dětí ve věku 9 – 12 let podle toho, jestli byly v jejich curriculu tělesné výchovy zastoupené cirkusové disciplíny.

Došla k výsledku, že děti, které se učily cirkus, vykázaly vyšší pohybovou gramotnost a navíc měly – především dívky – pozitivnější vztah ke sportu.

Více si můžete přečíst v bakalářské práci samotné zde.