22. 2. 2011, Zpravodajství

Příležitost pro pouliční umělce

La FAI AR (Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue) je organizace zřizována francouzským Ministerstvem kultury a podporována regionem a městem Marseille. Po několika letech experimentování a reflexe došli zakladatelé organizace k závěru, že je nutné otevřít vyšší vzdělávání pro pouliční umělce. Od roku 2002 pořádá FAI AR tvůrčí a výukové dílny a stáže zaměřené na výuku a zdokonalování dovedností v rámci pouličního umění. S nimi jsou spojeny i cirkusové dovednosti. Stáže a ateliéry jsou vhodné pro režiséry, dramaturgy, scénografy, choreografy, výtvarníky, hudebníky a další jedince i skupiny z umělecké oblasti. Vyšší vzdělávání v rámci FAI AR bylo otevřeno v roce 2005 a jedná se o cyklus, který trvá 18 měsíců, během nichž je student veden k osvojování si dovedností pouličního umění nebo zdokonalování a prohlubování dovedností a znalostí nabytých z dřívějška. Výuka jde napříč disciplínami a umožňuje setkávání s odborníky z oblasti rozvoje měst, filosofy, politiky a jinými odborníky, kteří mohou obohatit tvůrčí přístup pouličních umělců a jejich chápání daného místa.

více informací http://www.faiar.org/projet-faiar.htm