3. 8. 2017, Reportáže

Žonglování pro masy s Craigem Quatem

V týdnu od 19. 2. do 25. 2. 2017 měl pražský Cirqueon – Centrum pro nový cirkus tu čest hostit amerického žongléra Craiga Quata. Jeho pojetí žonglování se v mnoha ohledech liší od jiných žonglérů po celém světě. Žongléři zpravidla usilují o ovládnutí co nejvíce objektů ve vzduchu či natrénování množství trikových variací. Craig neusiluje ani o triky ani nechce žonglovat s co nejvíce míčky. On sní o tom, aby si zažonglovalo co nejvíce lidí. Jeho projekt, který započal zhruba před šesti lety, nese název „Juggling for the masses“, tedy Žonglování pro masy. Již z názvu je patrné, že si za cíl neklade výuku žonglování jen v cirkusových centrech či školách. Chce jít mnohem dále, chce, aby žongloval úplně každý!

Craig si je vědom, že žonglování může být pro leckoho náročnou výzvou. Mnoho lidí po prvotní frustraci z neúspěchu od záměru či spontánní myšlenky na žonglování upustí. To je viděno optikou Craiga Quata jako obrovská chyba, což vám potvrdí i on sám bez náznaku ironie či nadsázky. Žonglování je podle něj příležitost pro seberozvoj, sebeaktualizaci, zkrátka cesta k tomu být lepší snad ve všech ohledech. Věřte nevěřte, Craig vás svým entusiazmem, zápalem a vírou ve svou věc přesvědčí.

Zkraje své pražské mise vedl workshop pro cirkusové pedagogy z projektu Social Circus without Borders, na který se sjeli účastníci ze zemí Visegrádské čtyřky. Zde to měl s přesvědčováním o blahodárných účincích žonglování poněkud snazší, protože většina z nich aspoň okrajově práci Craiga Quata znala.  Workshop měl všem účastníků nejen představit praktické principy práce s jeho speciálními pomůckami, ale také obsahoval množství teorie. Craig představoval žonglování v kontextu studií z mnoha oborů, od neurologie, matematiky, psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce přes filozofii až po teologii. S trochou nadsázky člověk po chvilce dospěl k absolutnímu přesvědčení, že žonglování svět nejen zachrání, ale doslova spasí!

Teorie byla střídavě prokládána i praktickými cvičeními. Například takovými, která korespondovala s Craigovou definicí žonglování: „Žonglování je uspořádaná sekvence orbitálních událostí“. V jednom z nich účastníci ve skupinkách či sami intenzivně hledali různé orbitální události (kyvadlo ze šály, pohyb válce, odraz gumového míče atd.) a následně je vkládali do sekvencí a pokoušeli se je uspořádat. Výsledkem pak bylo množství naprosto originálních žonglérských mikro vystoupení nebo triků. I když si Craig vše natáčel na svůj telefon, nebyla inspirace jeho jediný záměr. Spíše se mu povedlo všem otevřít oči a dát pochopit, že na žonglování se dá hledět i z docela jiné perspektivy a jeho principy jsou všude. Jako trefný příklad žonglování podléhající jeho definici uváděl vesmír samotný – spousta míčků v uspořádaném pohybu.

Při práci s QUAT PROPS nelze nahlížet na žonglování apriorně výkonnostními měřítky, jde mnohem více o proces samotný než o výsledek. Vlajkovou lodí QUAT PROPS je pomůcka Juggle Board, jedná se o pětici samostatných rovnoběžných drah, po kterých se posílají míčky. Práce s Juggle Boardem nabízí množství pohybových vzorců pro jednoho i pro dva žongléry, přičemž Craigova propracovaná metodologie obsahuje postup od elementárních pohybů po komplikované, které zavaří mozek i zkušeným žonglérům. Zejména pak při práci ve dvojicích se Juggle Board stává komunikační platformou. Jeden ve funkci facilitátora postupně vede svůj protějšek a reaguje v reálném čase na jeho tempo a potřeby tak, aby celý proces byl plynulý a udržoval protějšek v pozornosti. Schopnosti facilitátora jsou pak zásadní proměnnou pro co nejefektivnější využití potenciálu Juggle Boardu. Právě těmto schopnostem učil Craig Quat účastníky celý víkend v prostorách Cirqueonu.

Důležitou součástí workshopu byla pondělní návštěva Jedličkova ústavu a škol. Pro Cirqueon a „Jedli“ to nebyla první spolupráce, již v minulosti zde proběhly cirkusové workshopy s mezinárodní účastí. Tentokrát jsme do tělocvičny na pražském Vyšehradě přivezli Juggle Boardy a měli jsme naše čerstvě nabyté facilitační schopnosti vyzkoušet. Jedličkův ústav jsme si pro praktickou část workshopu nevybrali náhodou. Princip Juggle Boardu umožňuje aktivní účast i lidem s těžkým tělesným postižením a může dobře doplňovat tradiční fyzioterapeutické cvičení.  Tuto hypotézu potvrdily i samotné workshopy pro místní děti z Jedličkova ústavu.

Neleze zde obecně napsat, jak Juggle Boardy fungovaly, neboť každý ze studentů měl konkrétní potřeby a limity. Lze však konstatovat, že každý student dokázal ovládat Juggle Board, často k údivu jejich doprovodu či odborného personálu. Dokonce i jeden ze studentů, který posílal míčky jen tyčkou v ústech, dokázal zvládnout složité žonglérské vzorce. I když o to šlo asi nejméně. Největším benefitem byl již zmíněný proces a sdílená pohybová aktivita, společná radost z překonávání výzev. Tvoření neverbální komunikace, navázání vztahu a systematické zvyšování sebevědomí pro odvahu zkoušet i obtížené výzvy. To vše na poli pohybových aktivit, což je pro děti s tělesným postižením často nevšední prostředí, ve kterém se necítí zcela komfortně či bezpečně. Žonglování prostřednictvím pomůcek QUAT PROPS se ukázalo jako výborná nízkoprahová pohybová aktivita, která dokáže vytvořit bezpečné prostředí bez velkého rizika neúspěchu. Tím zprostředkovat pozitivní zkušenost s pohybem a zvyšovat motorickou kompetenci.

QUAT PROPS jsou neobyčejným počinem, mají velký potenciál nejen v cirkusových školách jako didaktická pomůcka při výuce žonglování. Dokáží se s úspěchem uplatnit ve fyzioterapii, speciální pedagogice a sociální práci. Zkrátka jsou nástrojem s mnohostranným využitím.

To dokazoval Craig během celého týdne v České republice, ať už v Cirqueonu před zahraničními lektory cirkusu, v Cirkusu LeGrando v Brně pro členy Cirkonetu, v Jedličkově ústavu, ve Fakultní nemocnici Motol při prezentaci po tamní fyzioterapeuty nebo pro studenty se zrakovým postižením projektu Cirkus Naslepo. Jisté je, že zde Craiq Quat zanechal výraznou stopu. My v Cirqueonu se těšíme na práci s QUAT PROPS a na další jeho návštěvu. Určitě v Cirqueonu nebyl naposledy.

Workshop Craiga Quata byl podpořen grantem Visegrad Fund. Projekt Cirkus Naslepo je podpořen Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška. Děkujeme.

Adam Jarchovský