19. 4. 2011, Reportáže

Workshop Theatre in Circus v Budapešti a Cirqueon byl u toho!

V týdnu od 9.4. do 16.4.2011 proběhl v Budapešti workshop nazvaný Theatre in Circus.  Program tvůrčích dílem zaměřených na vzdělávání cirkusových a divadelních pedagogů i umělců byl pořádán v rámci projektu Educircation jehož součástí je i Cirqueon. Educircation je mezinárodní projekt na vzdělávání lektorů i profesionálů působících v oblasti nového cirkusu. Konkrétně se jedná o sérii workshopů a seminářů, které si kladou za cíl zlepšit metodiku vzdělávání v oblastech závěsné akrobacie, žonglování, cirkusu s mládeží a sociálního cirkusu.

Na workshopu Theatre in Circus participovalo 10 účastníků ze 4 evropských zemí. Velkou Británii reprezentovali 3 účastníci ze souboru Invisible Circus, za Německo přicestovaly 2 účastnice, z Jugling Center v Berlíně a z cirkusové školy pro děti a mládež Harlekids také v Berlíně. Maďarsko reprezentovali členové Jugling Association, mezi nimiž se objevila i projektová manažerka Cirkus Szinház Veronika Gallyas, která organizačně celou akci zaštítila. Cirqueon reprezentovali Veronika Štefanová a Jonáš Janků.

Lektorem všech dílen se na celý týden stal francouzský herec, režisér a divadelně-cirkusový pedagog Albin Warette, který už víc jak třináct let působí na prestižní cirkusové škole Lido v Toulouse. Je také kmenovým režisérem cirkusového souboru Prêt à Porté, který získal ocenění v soutěži Jeunes Talents Ciruqe v roce 2010 a s inscenací Comptes des faits se dostal na největší cirkusový festival do francouzského Auch. Albin je zkušený a velmi energický divadelní i cirkusový pedagog, který pro workshop připravil bohatý program založený na jednorázových cvičeních (dechová cvičení, hlasová cvičení, práce s rytmem, improvizace), stejně jako na rozvíjení dialogu a jeho přetavování v novou formu, která byla založena na cirkusové technice.

Cílem workshopu bylo naučit divadelníky i cirkusové umělce spojovat dvě odlišné umělecké techniky – cirkusovou a divadelní.  Na jednotlivých praktických seminářích si účastníci mohli vyzkoušet, jakým způsobem je možné se dramaturgicky i dramaticky přiblížit k cirkusovému umění, jak ho modifikovat, přizpůsobovat divadlení situaci a vnímat jako přirozenou součást tvůrčího procesu. Cílem bylo zdokonalit improvizační schopnosti jednotlivých účastníků, jejich individuální vnímání hracího prostoru, práci s objektem i analytické divadelní myšlení.

Součástí každého semináře byly krátké i delší diskuse, které pomáhaly chápat detaily ukrývající se za jednotlivými cvičeními. Ozřejmily, jakým způsobem se cviční používají, pro jaké studijní skupiny jsou vhodné, jaké jsou jejich limity a problémové části. Stěžejní částí workshopu bylo rozvíjení krátkého úryvku z divadlení hry Kdo se bojí Virginie Woolfové, který byl v závěru workshopu proměněn v cirkusově-divadelní scénku.

Na závěr mohli jednotliví účastníci zhodnotit, nakolik jsou v tuto chvíli schopni ze zkušeností nasbíraných v praktických cvičeních sestavit vlastní výukový program nebo postup při tvorbě nové divadelně-cirkusové inscenace. Do České republiky a především do Cirqueonu tak byly přivezeny další důležité poznatky potřebné pro výuku a vzdělávání českých novocirkusových umělců.

Veronika Štefanová