2. 10. 2017, Blog

Kurz tvorby cirkusových projektů „Level Up Power Up“ ve slovinských Brežicích

Reportáž Terezy Oršulíkové / V polovině letošního léta se nám s kamarádkou Petrou Płachtański z novocirkusového projektu St.Art dostalo úžasné příležitosti zúčastnit se týdenního tréninkového kurzu pořádaného Erasmus+ ve Slovinsku. Téma kurzu bylo vzdělávání v oblasti tvorby a realizace cirkusově zaměřených projektů, ať už jako výměna mládeže či podobných tréninkových kurzů.
Název „Level Up Power Up“ je opravdu výmluvný. Během jednoho týdne naše skupina účastníků ze 14 různých zemí dostala pořádnou nálož informací, dovedností a také praktických zkušeností pro to, abychom byli schopni podobné projekty sami vytvářet a realizovat.

První dny kurzu jsme trávili víceméně budováním týmu, poznáváním se navzájem a úvodem do celkové myšlenky projektu a problematiky. Skvěle organizovaný program zahrnoval spoustu společných her, díky kterým jsme prolomili ledy a stmelili se jako skupina, ale také náročné a informacemi nabité přednášky. A samozřejmě společné večerní a volnočasové aktivity jako například koupání u místní řeky, mezinárodní večer s ochutnávkou tradičního jídla a pití, prezentace slovinské kultury či úplňkový večer, v jehož rámci jsme sdíleli naše koníčky. Večer se jmenoval „La Noche de Passion“ neboli Noc vášní. Součástí programu byla také prezentace jednotlivých skupin a projektů všech účastníků, což nám pomohlo nahlédnout do nápadů našich kolegů, do jejich činnosti mimo kurz a setkání posloužilo k vzájemné inspiraci.

Jak kurz pokračoval, postupně jsme se propracovávali k nápadům na nové projekty a v polovině kurzu jsme měli za úkol vytvořit skupiny podobně smýšlejících lidí z různých kultur. Po vytvoření pracovních skupin začalo pravé dobrodružství. Spousta názorů, nápadů, inspirace, ale také rozpory, neshody a kompromisy se začaly míchat v takzvaném „Stormingu“, kdy jsme se snažili nalézt nějaký společný výsledek naší práce. A že to byla pořádná bouřka! Po překonání prvotní krize a vybouření tvořivého výbuchu jsme začali ve skupinách budovat vize projektů a vycházet si navzájem vstříc. Nastoupili jsme cestu za společným cílem. Vymýšleli jsme témata projektů, plánovali jsme časové rozvržení, hledali možnosti zdrojů, přínosy našich projektů a jaký tyto projekty mohou mít dopad, pokud se naše nápady na cirkusové výměny mládeže a tréninkové kurzy uskuteční.

V průběhu dalších dnů jsme se propracovávali ke konečné verzi našich projektů jako malé skupiny, ale také jsme pokročili i v rámci velké skupiny všech účastníků. Cítili jsme atmosféru atmosféru podpory a vzájemného respektu, také díky společnému odpočinku. Ze skupiny neznámých lidí ze všech koutů Evropy se stala cirkusová komunita, vytvořily se nové kontakty a možnosti spolupráce a každý z účastníků si odvážel domů obrovskou dávku inspirace. Klobouk dolů a velké díky patří organizátorům školení za organizaci propracovanou do detailu a krásné vizuální pomůcky, které nám usnadnily uchopit mnohdy nesnadné úkoly hravým způsobem.

Pro mě osobně bylo toto školení ukázkou toho, co všechno je možné, když se lidé spojí ve společné vášni cirkusu a sdílí to, co dělají rádi. Zároveň se mi rozšířil pohled na vlastní možnosti a na způsoby uplatnění svých dovedností a talentu. Uvědomila jsem si, jak může zapojení do cirkusové rodiny zpestřit život.

Bylo to náročné, vyčerpávající, úžasné a inspirující a rozhodně to stálo za všechno úsilí, které jsme do tohoto školení jako celá skupina vložili!