11. 8. 2011, Zpravodajství

Cirkforum 2011

V pátek 26. srpna 2011 se v rámci festivalu nového cirkusu Letní Letná uskuteční mezinárodní fórum o stavu nového cirkusu v Evropě. Setkání profesionálů nového cirkusu se koná u příležitosti pražského setkání členů evropské sítě Circostrada network. Pořadatelem je Cirqueon – Centrum pro nový cirkus, který je členem této sítě již tři roky. Přijďte na Letnou podebatovat!

Do Prahy míří desítky profesionálů v oblasti nového cirkusu. Na tři dny zde budou zasedat členové mezinárodní sítě Circostrada network. Cirqueon – Centrum pro nový cirkus ve spolupráci s festivalem Letní Letná při této příležitosti pořádá mezinárodní fórum o stavu nového cirkusu v Evropě – CIRKFORUM 2011.

Cílem CIRKFORA 2011 je představit české veřejnosti inspirativní projekty zahraničních partnerů odrážející aktuální tendence umění nového cirkusu a naopak zahraničním účastníkům prezentovat domácí profesionální skupiny a organizace. 

Circostrada network je evropská síť pro informace, výzkum a spolupráci v oblasti nového cirkusu a pouličního umění. Byla založena v roce 2003 francouzským Národním centrem pro rozvoj cirkusových a pouličních umění – HorsLesMurs. V současné době ji tvoří zhruba padesát organizací i jednotlivců z různých zemí Evropy (plus Kanada), kteří se dvakrát ročně schází v různých hostitelských městech.  

Koncem srpna 2011 se na pozvání Cirqueonu – Centra pro nový cirkus uskuteční zasedání Circostrady v Praze. Do Prahy tak přijede hojné zastoupení profesionálů profesionálů z oblasti nového cirkusu v Evropě, což může být velkou příležitostí pro české profesionály.

K 10. srpnu je akreditováno celkem 37 členů Circostrady ze třinácti zemí Evropy. „Na seznamu jsou programoví ředitelé významných evropských festivalů, producenti, členové národních informačních a dokumentačních center a zástupci cirkusových škol,“ říká za Centrum pro nový cirkus David Kašpar. 

V rámci CIRKFORA 2011 budou představeny významné projekty, jež se zaměřují na mezinárodní uměleckou a tvůrčí spolupráci, vzdělávání, výzkum a rozvoj novocirkusového umění.  

Dopoledne proběhnou prezentace vybraných českých projektů (Cirqueon – centrum pro nový cirkus, festival Letní Letná, Cirkoskop, Cirk-UFF festival, Cirkus Le Grando, festival Cirkul ´art, La Putyka, Art Prometheus a  mezinárodní projekt Lacrimae). Poté bude následovat prezentace českých inscenačních projektů pro zahraniční partnery i promotéry českých festivalů.

Odpoledne bude věnováno prezentacím inspirujících evropských projektů. Circostradu a současnou situaci ve Francii představí Yohann Floch (Circostrada), skandinávské prostředí a spolupráci v regionu bude prezentovat Kiki Muukkonen (Subtopia), o své zkušenosti se podělí i Ivan Kralj, ředitel chorvatského festivalu nového cirkusu, o profesionálních cirkusových školách a vzdělávání pohovoří Anne Morin (FEDEC), kreativní evropskou platformu Jeunes talents du Cirque představí Beby Rezy a  další progresivní evropský projekt představí Fanny Fauvel (La Cascade).  

Po prezentacích budou následovat panelové diskuse, které se pokusí o vymezení témat, jako je cirkus a vzdělávání, sociální cirkus, mezinárodní spolupráce a kritické psaní.  

Cirkfórum 2011 je realizováno za podpory Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy. Partnery projektu jsou:  Institut umění – Divadelní ústav, NOD, Cirkoskop

 

PROGRAM:

10:00 – 11:45 prezentace českých projektů

David Kašpar, Cirqueon – Centrum pro nový cirkus, Praha

Jiří Turek, Letní Letná festival, Praha

Ondřej Cihlář, Cirkoskop, Praha

Marek Jovanovski, Cirkus LeGrando, Brno

Dagmar Roubalová, KD Mlejn, Praha

Jakub Vedral, Art Prometheus,Praha

Jiří Sulženko, Cirk La Putyka, Praha

Libor Kasík, festival Cirk-UFF, Trutnov

Pavol Kelley, Cirkul´art festival, Bratislava (SR)

Daniel Gulko, Lacrimae (mezinárodní projekt jehož součástí je i participace ČR)

11:45 – 12:30

burza českých projektů, představení cirkusových skupin a umělců

14:00 – 15:30 Prezentace evropských projektů

Yohann Floch, Circostrada network (Fr)

Kiki Muukkonen, Subtopia (Swe)

Anne Morin, FEDEC: European Federation of Professional Circus Schools (Esp)

Fanny Fauvel, Valorisation of their historical sites thanks to performances and  contemporary creations (Fr)

Ivan Kralj, FESTIVAL NOVOG CIRKUSA: CROATIAN EXPERIENCE / EXPIRATION (HR)

Thomas Renaud, JTCE: Jeunes Talents Cirque Europe (Fr)

15:30 – 17:00 Diskuse u kulatého stolu pod vedením zahraničních partnerů témata:

Vzdělávání v novém cirkusu – profesionální školy

vede Anne Morin (FEDEC, Esp)

 Jak psát o novém cirkuse – zaostřeno na kritiku

vede Yohann Floch (Circostrada network, Fr)

 Mezinárodní spolupráce

Vede Kiki Muukkonen (Subtopia, Swe)

 

Prezentace budou probíhat v angličtině, vstup je zdarma.

Více Informací: sarka@cirqueon.cz