5. 4. 2018, Blog

Social cirkusová partnerství v Budapešti

Po prvním plánovacím setkání koordinátorů, které se uskutečnilo v listopadu v Praze, se v termínu 20. – 24. března konal v Budapešti první ze série workshopů projektu Social Circus Advocacy –  mezinárodního projektu podpořeného programem Erasmus+, jehož je CIRQUEON hlavním koordinátorem. Cílem projektu je uspořádat během dvou let čtyři workshopy pro projektové manažery social a youth cirkusových projektů. V Budapešti se tak ve druhé půlce března setkali zástupci všech partnerských organizací, konkrétně z Associacio Valenciana de Circ (Španělsko), Cirkuskus (Slovensko) a pořádající Hungarian Juggling Association (Maďarsko) včetně nás s Bárou Adolfovou za CIRQUEON.

Tématem setkání byl Fundraising a vytváření partnerství ve veřejném i soukromém sektoru. První tři dny jsme na radnici 11. budapešťského distriktu absolvovali tři semináře vedené lokálními odborníky. První z workshopů byl zaměřený na spolupráci s veřejným sektorem z pohledu organizátora. Další se věnoval širším možnostem spolupráce s firmami než je běžný sponzoring nebo dárcovství a poslední se zabýval aspekty spolupráce s veřejným sektorem z pohledu zástupců místního úřadu. Všichni přednášející prezentovali příklady z vlastní praxe, ve kterých se nabízelo hledat vazby, spojitosti a především inspiraci pro naše projekty a organizace. Každý den jsme měli zároveň díky jednoduchým zadáním možnost představit vlastní nápady, získat k nim zpětnou vazbu a ověřit si tak, jak by takové projekty mohly obstát před potenciálními partnery.

Úkolem našeho setkání v Budapešti bylo také nashromáždit relevantní materiály k tématu social a youth cirkus. Vznikla tak poměrně objemná složka zahrnující vědecké práce, publikace, příručky, videa či odkazy na existující mezinárodní platformy. Odkazy na některé z nich najdete na webu Cirkonetu, kam brzy doplníme další.

V samém závěru týdne jsme v INspiralu (cirkusové centrum, které provozují maďarští partneři) prezentovali informace o našich organizacích a social cirkusu v našich zemích, na které se přišlo podívat i několik místních profesionálů. Společně s nimi jsme pak dali hlavy dohromady a zamýšleli se nad dalšími čtyřmi tématy, která nám připadají pro práci social a youth cirkusových manažerů zásadní. Je to především práce s dobrovolníky, vlastními finančními zdroji, evropskými a mezinárodními zdroji financování a řeč byla i o definici social cirkusu v modelu „elevator pitch“, tedy model, jak vysvětlit o čem social cirkus je spolucestujícím ve výtahu, než stihnou vystoupit.

Z Budapešti jsme si tedy kromě zážitků z parádních lázní a místního tradičního cirkusu přivezli nové podněty, inspiraci a zkušenosti z toho, jak to funguje jinde, přičemž asi největším přínosem celého workshopu pro nás bylo to, že jsme si s Bárou uvědomily, jaký konkrétní potenciál naší činnosti chceme dál rozvíjet. Máme proto před sebou řadu nových výzev a těšíme se na ně!

A těšíme se i na podzim, kdy nás čeká další z meetingů projektu Social Circus Advocacy, tentokrát v Bratislavě na téma online marketing.

Markéta Lázňovská