3. 6. 2018, Recenze

Festival Cirk-UFF No. 2: Bibi2

První večer festivalu Cirk-UFF vedle velkolepého zahájení patřil ještě premiéře česko-italské inscenace Bibi2. Circo Frico, neboli dvojice Klára Hajdinová a Mattia Comisso, se věnuje zejména párové akrobacii, tanci a manipulaci s objekty. V tomto projektu si tvůrci kladli otázky týkající se rovnováhy mezi dvěma světy a déky kompromisu. Jak uchopit dva rozdílné světy a spojit je, když vedle sebe, a zároveň proti, sedí muž a žena, Ital a Češka? Co je normální, nelogické, nenormální nebo jen jiným pohledem na realitu? Za režijní spolupráce Davida Perrissutiho vznikla komorní hříčka o vztahu mladého páru.

Na počátku stály na hrací ploše dvě prázdné židle a před nimi dva páry domácí obuvi. Do tmy se jako první rozezněl zvuk – záznam konverzace v českém a italském jazyce. Z plynoucího toku slov byla zřetelná otázka: „Co budeme jíst?“ Po chvíli na jednu ze židlí usedla žena a vedle ní muž. Obuli se. Následovaly pohledy, pohyby nohou jedna přes druhou, synchronizace pohybů obou herců a zase rozdělení. Úvodní předvídatelná choreografie vyvrcholila vykopnutím dámské boty. Muž brzy pochopil, co se od něj očekává, proto vstal, zvedl botu a nazul ji partnerce. Když se situace zopakovala poněkolikáté, posunul příběh muž – vykopl svou pantofli, ale jeho akce se nesetkala s očekávanou pohybovou reakcí. Téměř hodinové představení připomínalo skicu rozdrobenou na útržky hašteření a vymezování osobních hranic, přetahování se, kdo z koho a kdo komu zasedne židli, co kdo na koho vymyslí, aby jej na chvíli ovládl, aby ten druhý musel ustoupit nebo se na chvíli přizpůsobit. Až na závěr dospěli muž a žena k symbióze, kdy se opravdu nápaditě vrátili k počáteční domácí obuvi. Klára Hajdinová, jak již v minulosti přesvědčila, umí být herečkou mnoha poloh. V Bibi2 však od začátku do konce jako by její všestrannost ustrnula v naivní, popisné komice prodchnuté dětskou soutěživostí a umíněností. Pestřejší rejstřík nabídl Mattia Comisso, ať už jako herecký partner, báze či žonglér.

Celek ale zatím vyzněl rozpačitě. Velký prostor šapitó podtrhl nejistotu a příliš ambiciózní světelná kompozice podrývala již tak málo zřetelnou dramaturgii. Představení se odvíjelo v linii minimalismu, kterému však chyběla bohatší škála odstínů jak u postav, tak v situacích mezi mužem a ženou. Ve fyzické rovině šlo o střídání herectví a tance s jim nejbližší párovou akrobacií. V kontextu festivalu se však mnohem silněji obnažila technická nedokonalost v provedení některých triků, a přitom Circo Frico nejsou nezkušení artisté, ale zavedená jména se zkušenostmi. A jen doplním na závěr, že představení Bibi2 mělo divácky situaci o to těžší, že na festivalu vystupovali v přímé časové návaznosti za masivní show 360 Allstars. Bibi2 má potenciál, ale potřebuje ještě čas uzrát.

hrají: Klára Hajdinová, Mattia Comisso

režijní spolupráce: Davide Perrissuti

Psáno z premiéry v rámci festivalu Cirk-UFF dne 31. 5. 2018.

Hana Strejčková

foto: Miloš Šálek