24. 10. 2011, Zpravodajství

Týden cirkusu v Montpellier

Na jihu Francie nezahálejí nikdy, natož na podzim, a tak se v Montpellier pro příznivce novocirkusového umění koná na konci října festival „Une semaine de cirque“ (Týden cirkusu). Festival, který potrvá od 17.11. do 27.11. , pořádá Université Paul Valéry – Montpellier III ve spolupráci s výzkumným centrem „Centre de recherche RIRRA21″. V deseti dnech budou mít diváci možnost shlédnout nejen představení v šapitó i studentském univerzitním divadle Théâtre la Vignette, ale také se zúčastnit odborných přednášek a promítání filmů v kinech, knihovnách či na Univerzitě. Témata, kterými se organizátoři společně s pozvanými odborníky, umělci a studenty chtějí zabývat, se týkají vztahu cirkusu k literatuře, scénickému umění a vzdělávání.
Festival se snaží oživit město na mnoha místech, zapojit místní kulturní organizace a zároveň spolupracuje s evropskou odbornou veřejností – partneři festivalu jsou například FEDEC ( European federation of professional circus schools) , HorsLesMurs (the national resource centre for the circus and street arts), CNAC (the National centre for the circus art) nebo The National library of France.

Více informací a kompletní program naleznete zde.