9. 11. 2011, Zpravodajství

Cirkusová škola Carampa v Madridu získala prestižní ocenění

The Escuela de Circo Carampa – Association de Malabaristas (Madrid, Spain) byla oceněna španělským ministerstvem kultury hlavní cenou v oblasti umění (Premio Nacional de las Artes). Je to vůbec poprvé, kdy byla oceněna iniciativa podporující rozvoj cirkusových umění na národní úrovni.

Carampa vznikal v roce … z iniciativy… Nabízí dvouletý program, který nemá akreditaci jako studijní program na ministerstvu kultury, studenti tedy nemají vysokoškolský, ani jiný akademický titul. Nicméně kvalita studia a tedy i absolventů neustále roste a prakticky všichni absolventi mají uplatnění v profesionálních uskupeních. Absolventy Carampy nalezneme například v NoFit State Circus, Subliminati corporation atd.

My jsme navázali v roce 2011 s touto prestižní školou partnerství a nabízíme našim vybraným a motivovaným studentům šesti až osmitýdenní stáže právě v Madridské škole. V březnu tak vycestuje první student do profesionální cirkusové školy!

Gratulujeme Carampě, přejeme brzké dostavení nové budovy a těšíme se na spolupráci!