22. 6. 2018, Blog

Circus TransFormation 3 – tentokrát v Tampere

Vedení druhého modulu sociálně cirkusového tréninku pro cirkusové lektory CTF 3 se tentokrát ujal finský Sorin Sirkus sídlící v Tampere, ve Finsku. Ačkoli jsme oba (Veronika Smolková a Lukáš Šimon) dorazili do Tampere o den později kvůli studijním a pracovním povinnostem, měli jsme možnost vychutnat si čtyři plné dny nabité praktickými informacemi a dovednostmi v přísně finském podání lektorů Kamile Nisso a Kalleho Ristikartana. Hlavními tématy této části CTF 3 byly cíle, jejich vytyčení a dosahování (aims), adaptace na různé situace (adaptations), skupinová dynamika (group dynamics) a evaluace (evaluation).

Celý program byl plný užitečných teoretických informací, které jsme si mohli hned záhy vyzkoušet na praktických úkolech. Těmi bylo například plánování lekce s ohledem na určitá omezení skupiny (cílová skupina, zdroje, naplnění určitých sociálně cirkusových cílů). Na konec celého tréninkového programu jsme si vyzkoušeli naplánovat celý sociálně cirkusový projekt metodou „backwards planning“, kde jsme využili veškerých informací a poznatků získaných při tomto modulu.

Další velmi zajímavou aktivitou bylo téměř divadelní ztvárňování modelových situací a adaptací lektora na tyto nastalé problémy. Celým programem se zároveň linulo téma evaluace neboli hodnocení. Mohli jsme si vyzkoušet mnoho praktických metod, jak hodnotit – program, jednotlivé lekce, projekty, sami sebe i ostatní.

Opět se hodně diskutovalo a sdílelo, během oficiálního programu i mimo něj. Tentokrát ale více převládaly poznatky získané zvenčí, od našich lektorů, nad těmi, které jsme mohli společně sdílet a vytvářet. Tak, jak tomu bylo především při prvním modulu CTF 3 ve francouzském Bagneaux.

Myslím, že se naše skupina členů Caravan Circus Network během finského sociálně cirkusového tréninku opět o trochu víc poznala a stmelila. Tomu jistě také dopomohl čtvrteční večerní program v duchu „real Finnish experience“. Jak jinak než se v zemi tisíce jezer vypravit na loď a na jezero. Pádlovali jsme na velkých kánoích, na rozbouřené vodě plné vln, v dešti a ve finských teplotách okolo 5 °C. Odměnou za tento hrdinský čin nám byla návštěva veřejné sauny na břehu téhož jezera s plaváním v ledové vodě.

Celý trénink proběhl velmi svižně, dle finského přesného plánování a bez jediného západu slunce (v tuto roční dobu je zde stále světlo, i v noci). Užili jsme si to, domů do Prahy vezeme plno užitečných poznatků a dovedností a těšíme se na příští modul CTF 3, tentokrát v Bruselu!

Veronika Smolková