24. 11. 2011, Zpravodajství

Cirqueon se zapojil do projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

 Cirqueon se zapojil do národního výzkumného projektu. Jedná se o projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který získal podporu z programu NAKI MK ČR. Cílem projektu je zmapovat a analyzovat odraz české národní identity v jednotlivých odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR.

Vypracovaná studie je výsledkem tvůrčí spolupráce Veroniky Štefanové a Šárky Maršíkové, které pojednaly o českém novém cirkusu v celé jeho šíři. Studie se věnuje tématu českého nového cirkusu v kontextu současného divadelního a performativního umění uváděného na našem území i v zahraničí. Hlavním cílem studie je popsat specifika, která nový cirkus s českým uměleckým prostředím spojují a která jej jako svéprávný druh divadelního umění charakterizují. Součástí studie jsou i kulturně politické aspekty českého nového cirkusu, stejně jako jeho společenský dopad a mezinárodní přesah. Český nový cirkus je vztažen i k financování a marketingu, stejně tak je mapováno vzdělávání, infrastruktura a kritická reflexe.

Spolupráce s Institutem umění-Divadelním ústavem se nadále rozvíjí a připravují se další zajímavé projekty, o nichž vás budeme informovat.