24. 11. 2011, Zpravodajství

Knihovna Cirqueonu je oficálně evidovaná na MKČR a stala se součástí SIBMAS

Dokumentační centrum Cirqueonu se stalo oficiálně evidovanou knihovnou

Ministerstvo kultury České republiky zaevidovalo naši knihovnu v souladu s ustanovením s knihovnickým zákonem o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb jako základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem. Je to jeden z důležitých a významných kroků, který se Dokumentačnímu centru Cirqueon povedlo udělat. Dokumentační centrum Cirqueonu je jedinou odbornou knihovnou a archivem svého druhu v České republice. Jako informační a badatelské centrum nabízí zahraniční i českou literaturu, která se věnuje oboru nového cirkusu a reflektuje poptávku po takto zaměřených knihovnách a studovnách. Je badatelským zázemím pro studenty VŠ i profesionály z řad novinářů a teoretiků. Mezi jeho přední aktivity patří dokumentace primárních pramenů (fotografie, plakáty, programy, ročenky), shromažďování video dokumentace a katalogizace české i zahraniční literatury (vedení přírůstkového katalogu, prezenční zapůjčení knih čtenářům a badatelům). Dokumentační centrum plánuje do budoucna své služby zefektivnit prostřednictvím profesionální databáze KpWin, jejíž založení plánuje na rok 2012.

Dokumenatční centrum Cirqueonu se zároveň stalo součástí SIBMAS. Mezinárodní organizace SIBMAS byla založena v roce 1954. Cílem organizace je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a umožňovat výměny mezi nimi. Každé dva roky pořádá organizace odborné kongresy, jejichž tématy jsou problémy daného oboru.