16. 12. 2011, Zpravodajství

Uzávěrka rezidenčních pobytů v zemích Visegrádu

Upozorňujeme na blížící se uzávěrku uměleckých rezidencí v oblasti Performing Arts v zemích Visegrádské skupiny (Česká Republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Program VARP – PA (Visegrad Artist Residency Program—Performing Arts) nabízí podporu rezidenčních pobytů a rezidenčních míst pro jednotlivce i skupiny v rámci všech čtyř zemí Visegrádu. Konkrétní volba místa je však ponechána na rezidentech. Projekt vznikl ve spolupráci s nezávislým kulturním centrem Stanica na Slovensku s cílem podpořit projekty se zaměřením na současnou dramatiku, moderní tanec, nový cirkus, fyzické divadlo, performance atd. Jako rezidence je myšlen tříměsíční projekt s minimální délkou pobytu dvou týdnů v partnerské instituci.

Zaslané přihlášky společně s povinnými přílohami musí být označeny razítkem s datem uzávěrky – 30.12. 2011. Na přihlášky zaslané po termínu nebude brán zřetel.

kontaktní osoba:

Dana Pekaríková, Program Manager

email: pekarikova@visegradfund.cz

 

Více informací o přihlášení a online registrace zde.