12. 11. 2018, Blog

CIRKUSÁCI MEZI TEATROTERAPEUTY

Reportáž Dana Kubíka, 31. 10. 2018, Theatroterapeutická konference, Univerzita Palackého v Olomouci / Skautský výjezd Adama a Dana do Olomouce se podařil. Zaznamenali jsme úspěšný vlom na půdu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, kde se konala konference o dramaterapii a teatroterapii (dramaterapie využívá hraní rolí a skrze něj uvědomování si sám sebe, teatroterapie účastníky provází celým procesem přípravy inscenace).

Během té jsme nejprve v rámci otevřeného panelu představili asi třicítce posluchačů, co je social cirkus, prezentovali CIRQUEON a Cirkonet, představili Domov pro osoby se zdravotním postižením Koniklec Suchomasty a projekt social cirkusu, který na něm v kooperaci výše jmenovaných společně s katedrou alternativního a loutkového divadla DAMU probíhá. V odpoledním workshopu navštíveném skupinou patnácti statečných jsme přešli do akce. Adam předvedl devadesátiminutovou lekci zaměřenou především na žonglérskou pedagogiku se specifickými úpravami pro nevidomé, dětskou skupinu či úplné začátečníky.

Myslíme si, že náš novocirkusový vpád mezi „klasickou“ uměleckou terapii byl úspěšný. Social Cirkus v Suchomastech je naším prvním společným projektem a prezentace v Olomouci byla naší první společnou premiérou na akademické půdě a z reakcí účastníků konference i organizátorů se nebojíme říct, že se nám povedla.

Více o konferenci najdete na jejím webu konference-olomouc.webnode.cz.