31. 1. 2012, Zpravodajství

Workshop pro lektory sociálního cirkusu

Chceme se s Vámi podělit o zkušenosti z mezinárodních dílen sociálního cirkusu! Workshop pro profesionální lektory sociálního cirkusu a pro lektory, kteří se tímto tématem chtějí zabývat  bude probíhat ve spolupráci s Člověkem v tísni o.p.s.. Odbornými garanty a hlavními lekrtory jsou Adam Jarchovský a Václav Jelínek (alias Bratři v tricku), kteří mají bohaté praktické zkušenosti ze svých cest po slamech apod. Program se skládá z teoretické a praktické části a večer nebude chybět společenský program.  

Zaměření na cílovou skupinu:  riziková mládež  Prahy 5 a 8 (Karlín a Smíchov).

Ubytování je zajištěno v Cirqueonu (karimatka spacák, kdo bude mít štěstí urve žíněnku), samotné workshopy proběhnou v prostorách škol nebo volnočasových center v Karlíně a na Smíchově.
Účastnický poplatek: 250 Kč (na pokrytí provozních nákladů a nákupů jídla na sobotní a nedělní společnou snídani).

Kromě Cirqueonu již potvrdili účast zástupci Žonglér o.s. z Plzně, Cirkusu LeVitare z Olomouce a Cirkusu Le Grando z Brna.
Máme poslední volná místa, pokud se chcete zúčastnit nebo máme otázky týkající se workshopu, ozvěte se co nejdříve produkci:

Bára Adolfová:  bara@cirqueon.cz nebo telefon 608 957 317

Program:
Pátek:
18:00 – 18:10    Slovo úvodem ( Co nás čeká, nastínění programu)
18:10 – 18:30   Představení se navzájem, co děláme, co chceme dělat atd.
18:20 – 18:45   Očekávání a formulace cílů. (Naučit se co nejvíce technik pro výuku žonglování, naučit se systém práce s rizikovou mládeží, vyměnit si zkušeností, získat kontakty, navázat hlubší spolupráci..)
18:45 – 18:50    Pauzička
18:50 – 19:30    Social circus- stručné představení sociálního cirkusu, jeho myšlenek, cílů, specifik, základů a potenciálu v evropském i českém kontextu.
19:30                   přesun do Zlých časů volné pokračování tam..

Sobota:

9:00 – 9:30        Člověk v tísni

9:30 – 10:00      Workshopy z hlediska typu (otevřené, průběžné, časově uzavřené) a z hlediska cílové skupiny.10:00 – 10:05   Pauzička

10:05 – 10:30   Specifika vedení workshopu s rizikovou mládeží

12:00- 14:00     Rozdělení do dvou skupin, příprava odpoledního workshopu, (praktická zkouška toho, jak může workshop probíhat)

15:00 – 18:00   Praktická část – dílna s dětmi ve spolupráci s Člověkem v tísni

18:30 –  ???      Večer  přesun na večeři, zpětná vazba a sdělování si dojmů z dílen

Neděle:

8.30  společná snídaně v Cirqueonu

10.00 – 12.30   praktická část s dětmi

13.30   oběd, zpětná vazba, plánování dalšího setkání

odpoledne prostor Cirqueonu k dispozici pro volný trénink