3. 4. 2012, Zpravodajství

Workshop fyzického jednání v Cirqueonu

Druhý z připravované řady divadelních workshopů bude o víkendu 21. a 22. dubna 2012.

Moderní divadelní praxe znovu odhaluje, že pohyb je nezbytnou složkou jevištního díla, který je schopen sdělovat význam, emoce a vztahy stejně účinně jako slovo. Existuje celá řada pohybových technik, které vyučují pohyb jako součást dramatických situací, v souvislosti s budováním charakteru a s psychologií postavy, v improvizacích, v „roztančení prostoru“, při práci s temporytmem, s hlasem, slovem, zvukem a dalšími jevištními složkami. Budují tak z herce vnímavou osobnost, otevřenou svému okolí, schopnou naslouchat a reagovat na svého partnera a poznávat sebe sama.

Tento workshop seznámí účastníky pouze s některými pohybovými principy. Hravou formou budou účastníci objevovat své tělo a emoce skrze přírodní živly, budou se učit pracovat s hereckým partnerem a ve skupině, vstupovat do zadaných situací a seznámí se se základy herecké improvizace. Pohyb budou rozkrývat v rámci dramatických situací, ve vztahu ke slovu, k prostoru, času a hudbě.

Dílnu vede:  Veronika Riedlbauchová

Termín: 21. a 22. dubna od 10.00 – 17.00 (s obědovou pauzou 13.00 – 14.00)

Požadavky:
1)    sportovní oblečení
2)    umět zpaměti a přinést s sebou na papíře svou oblíbenou báseň
3)    napsat vlastní text v rozsahu 10 řádků na jakékoliv téma, která se týká vás osobně (např. popis vašeho charakteru, popis nějaké situace či události, která se vás dotkla, vaše sny, co se vám líbí, po čem toužíte apod.)
4)    přinést na CD svou oblíbenou muziku

Kapacita kurzu je omezena, prosím přihlašte se včas a pokud nebudete moci do kurzu nastoupit, oznamte nám i tuto skutečnost.

Více informací poskytneme na info@cirqueon.cz

Veronika Riedlbauchová  (*1978), režisérka a herečka

Absolvovala v Praze obor režie–dramaturgie na KALD DAMU (u prof. J. Krofty), kde nyní pokračuje v doktorském studiu; a obor český jazyk, literatura – hudební výchova na PFUK. Tři roky studovala muzikologii na FFUK a dva roky fyzického herectví na Institut del Teatre v Barceloně. Tam v letech 2008 a 2009 také hrála v řadě inscenací (Cuarenta y medio, D.I.P., Todos implicados, El manantial de Colombina), prezentovaných na festivalech pohybového divadla ve Španělsku (Barcelona, Reus, Terrassa).

V Barceloně zrežírovala nový cirkus Combinat de Cirq 39 ve známém cirkusovém divadle Ateneu Popular de Nou Barris, v Divadle Disk odpremiérovala česko-španělský pohybový projekt Sarah Kane Očištění/Depurados (režie, dramaturgie, choreografie) a pro divadlo Alfred ve dvoře připravila spolu s Lucií Škandíkovou nové autorské pohybové představení Camille, ve kterém vedle režie a choreografie rovněž ztvárnila hlavní roli. V loňské sezóně 2010/2011 se ujala režie a choreografie světové premiéry komorní opery Jiřího Hájka Slavík a růže (divadlo Disk) a spolurežírovala s francouzskou režisérkou Katiou Halou a zároveň hrála v ostravském pouličním happeningovém projektu Hřbitov aut, kterého se zúčastnil aktivně sám autor Fernando Arrabal, slavný španělsko-francouzský dramatik, který se o tomto experimentu vyjádřil jako o jednom z nejlepších provedení jeho hry.

Zúčastnila se řady workshopů světových osobností z oblasti fyzického divadla, tance a nového cirkusu, jako jsou např. Daniel Gulka, Mossoux Bonté, David Sportelli, Corinne Soum a Steven Wasson ad. Jako scenáristka spolupracovala s Českým rozhlasem, organizovala hudební festival Mladé pódium v Karlových Varech, vede divadelní workshopy, vyučuje na gymnáziu. Dramaturgicky připravuje komponované pořady hudby a poezie (ve kterých i recituje) či hudby a divadla (Café créme–Comedie dell arte). Je laureátkou Mezinárodní ceny Zdeňka Fibicha v recitaci melodramu.

PŔIHLÁŠKA