Katedra pantomimy HAMU

Katedra pantomimy je nejmladším umělecko-pedagogickým pracovištěm Hudební a taneční fakulty AMU. Jako samostatné pracoviště byla založena v roce 1992. Pantomima byla původně jednou ze studijních specializací na katedře tance, od 80. let jako samostatný studijní obor, jehož zakladatelem a vedoucím byl vynikající český mim, profesor Ladislav Fialka. Po prof. Fialkovi v rozvoji oboru pokračoval prof. Ctibor Turba, který přišel s širší koncepcí nonverbálního divadla a komedie. Založil katedru a vedl ji až do roku 1999. Po jeho nečekaném a spontánním odchodu na vlastní žádost veškerou odpovědnost za kontinuitu a další rozvoj výuky stylů pohybového divadla převzal doc. Boris Hybner se svými spolupracovníky. Současným vedoucím katedry je doc. Adam Halaš.