Kurz Základy cirkusové pedagogiky v multioborové praxi

Cirkusová pedagogika nabízí celou řadu nástrojů a přístupů, které mohou dobře fungovat prakticky v jakémkoliv pedagogickém kontextu. Ať jste učitel, lektor zájmového kroužku, vychovatel, sociální pracovník či jiný pracovník s mládeží, tento kurz vám přinese mnoho impulsů do vaší praxe!

Cílem jednodenního programu je seznámení účastníků s principy a přístupy cirkusové pedagogiky a jejím potenciálem pro praxi, nehledě na pedagogické prostředí, ze kterého přicházejí. Budou představeny možné způsoby, jak využívat cirkusové umění i mimo hodiny tělesné výchovy, a to jak mezipředmětově, tak v rámci přestávek, družin, školních zájmových kroužků a klubů. Cirkusová pedagogika se kromě volnočasových aktivit osvědčila v práci s dětmi se specifickými potřebami, dětmi s různým postižením. Dokáže přinášet nové aktivity podněcující nejen pohybový rozvoj, ale i sociální interakci a zvyšovat sebevědomí žáků díky posouvání osobních limitů prostřednictvím nových výzev.

Kurz je přístupný každému bez ohledu na předchozí zkušenosti či úroveň fyzické kondice a tělesné zdatnosti.

PROGRAM:

9:00 – 9.45 – Úvod do Cirkusové pedagogiky a jejích přístupů

9:45 – 10:45 – Nástroje cirkusové pedagogiky

 • Hra jako nástroj
 • Cirkusová umění a jejich pedagogický potenciál

10:45 – 11:10 – Práce se skupinou jako klíč k efektivitě

 • Principy skupinové dynamiky
 • Role lektora

11:10 – 12:00 – Jak vybalancovat strach a nudu při učení

 • Přístupy podporující vnitřní motivaci
 • Nástroje optimalizace výzvy

12:00 – 13:00 OBĚD

13:00 – 13:30  – Cyklus učení a kudy do něj

 • Různé přístupy učení a k učení

13:30 – 14:50 – Fyzická příprava a nízkoprahové disciplíny cirkusových umění

 • Jak učit cirkus bez speciálního materiálu

14:50 – 15:10 – „Proč cirkus funguje?“

 • Jak hodnoty a struktury cirkusového umění mohou mít podstatný vliv na rozvoj dětí a mladých lidí?
 • Představení konceptu „cirkusové ruky“  Rega Boltona

15:10 – 15:40 – Dovednostní úrovně jako nástroj cirkusové pedagogiky

 • Základní princip a použití

15:40 – 16:00 – Zakončení a reflexe

Prosím, vybavte se pohodlným sportovním  oblečením. V halách se nejraději pohybujeme naboso, ale pro některé mohou být komfortnější sálové boty.

Pauza na oběd je relativně krátká, proto doporučujeme vzít si jídlo s sebou (na místě je mikrovlnná trouba).

Kurz je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem akreditace Č.j.: MSMT- 14769/2022-2-460.

Více informací na kurzy@cirqueon.cz.

Adam Jarchovský

metodický vedoucí lektorského týmu

Katka Klusáková

metodická vedoucí lektorského týmu
‭+420 777 050 549‬