Antonie Litváková

Antonie Litváková

Toni začala navštěvovat kurzy CIRQUEONu už jako dítě, a to v kurzech pod vedením Adama Jarchovského a Katky Klusákové. Sama na lekcích asistovala v letech 2015 – 2017. Absolvovala mezinárodní pedagogický program ABCirk pro začínající lektory v letech 2016 – 2017. O rok později převzala svoje první kurzy.