Clémentine Bastard

Clémentine Bastard

Francouzka narozena v České republice, Clem‘ se ve věku 11 let setkala poprvé s novým cirkusem a s divadlem v rámci mimoškolních aktivit na francouzském lyceu v Praze. V letech 2018-2019 se věnovala závěsné akrobacii na Kostarice. Po cestě kolem světa v roce 2019 začala chodit do CIRQUEONu, od září 2022 asistovala na kurzech, a v roce 2023 se stala lektorkou. Baví ji hlavně šály, párová akrobacie a divadlo. Clem pracuje také jako hlídačka a masérka a sní o tom, že jednou založí vzdělávací farmu.