Filip Jevič

Filip Jevič

Filip nejprve vystudoval herectví na katedře alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU,
pak režii a dramaturgii tamtéž a pak fyzioterapii na 2. LF UK. Působil v hereckém angažmá v divadle
Minor, v roli uměleckého ředitele sedm let vedl festival pro rodiny s dětmi Vyšehrátky, osm let vytvářel a realizoval režijně-dramaturgický Barokní noci na zámku Český Krumlov. Mezi režijní počiny patří adaptace klasických pohádek v produkci Studia Damúza, režie barokních koncertů s divadelními prvky a charitativního koncertu Zkoleduj se! a v neposlední řadě občasné režírování ochotníků z řad zástupců obce Koloděje (Vánoční hra, Kolodějské slavnosti ad.) Za svou činnost obdržel řadu ocenění (cena za herecký výkon na festivalu Skupova Plzeň – Shatterhand 2006, Bruncvík 2008, cena za režii inscenace Dlouhý Široký Bystrozraký (Mateřinka 2004) a Bajaja (Skupova Plzeň 2018), cenu za nejlepší loutkovou incenaci roku (Přelet nad loutkářským hnízdem 2003 ad.).
V současné době pracuje Filip již desátým rokem na oddělení dětské rehabilitace ve FN Motol, kde začínal na oddělení dětské hematoonkologice a onkologie. Před třemi lety spoluzakládal oddělení dětské lůžkové rehabilitace, kdy nyní působí v roli vedoucího fyzioterapeuta. Ve svém doktorandském studiu se věnuje rehabilitaci neuropatie u dětí v léčbě akutní lymfoblastické leukemie, pedagogicky působí jako garant klinických praxích na oddělení dětské lůžkové rehabilitace a pravidelně přednáší studentům i na konferencích.
Na nový cirkus se již léta dívá z pohledu fyzioterapeuta. Zajímají ho nejen svalové souhry a léčba a prevence bolestivých stavů drahých cirkusáků, ale poslední dobou sleduje především rozvíjení jednotlivých smyslových modalit pomocí cirkusu a jejich integrování do celkové motoriky a talentu
člověka.
Ve světě cirkusového lektorování je nováček. Nicméně poté co vymyslel koncept FotrCirku, si řekl, že svou vášeň k lidskému pohybu a propojování rodičů s dětmi zkusí přetavit do lektorování tohoto nového kurzu. A tak absolvoval kurz cirkusové pedagogiky a poprosil Káču Klusákovou, Adama Jarchovského a Marca Verhilla, aby mu s metodikou kurzu pomohli a dělali mu lektorskou supervizi. Ti souhlasili a tak už nic nebrání tomu začít…