Franta Kloda

Franta Kloda

Když bylo Frantovi 13 let, začal chodit na cirkusové kurzy pod vedením Adama Jarchovského a Katky Klusákové. Od té doby se cirkusu věnuje, především žonglování. S CIRQUEONem se zúčastnil několika mezinárodních cirkusových projektů, mimo jiné programu CTF pro cirkusové lektory, a působí také v první Teens Performance Group jménem Cirquonauti. Od roku 2018 asistoval na kurzech a ve školním roce 2020/2021 začíná vést kurz jako druhý lektor.