Karolína Maštalířová

Karolína Maštalířová

Karolína studuje magisterský stupeň HAMU na katedře nonverbálního divadla. V rámci svého studia se zúčastnila čtyřměsíční stáže na cirkusové škole v Berlíně a stáže zaměřené na hand to hand akrobacii v Barceloně. Je členkou divadelního uskupení Holektiv, se kterým pravidelně vystupuje v divadle La Fabrika. Jako performer dále účinkuje v opeře Jeníček a Mařenka (režie Matěj Forman), činohře Modrý pták (režie Štěpán Pácl), představení Void (VerTe Dance), Mezi námi (režie Hana Strejčková) a dalších.