Katka Klusáková

Katka Klusáková

Kateřina vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové – Učitelství pro střední školy, aprobace tělesná a hudební výchova. Již přes 12 let se věnuje cirkusu (jako performerka závěsné akrobacii – Cirkus TeTy), jako pedagožka všem disciplínám. V CIRQUEONu, centru pro nový cirkus, působí jako vedoucí a supervizorka lektorů a hlavní metodička. Absolvovala mnoho workshopů a školení na poli cirkusu (mnohaletý mezinárodní projekt Educircation, Rigging and safety in aerial acrobacy, Circus Transformation, Reinventing Circus Organizations, Wires crossed – teaching and rigging. structures for funambulism etc.). Katka miluje sociální cirkus, využití cirkusu jako nástroje v práci s různými specifickými skupinami (cirkus s lidmi se zrakovým postižením, hluchoněmí, senioři, romská komunita, děti a dospělí s mentálním či fyzickým handicapem, imigranti atd.). Taky spolupracuje se Zdravotním Klaunem. V posledních několika letech publikovala společně s Adamem Jarchovským 2 knihy – Základy cirkusové pedagogiky a TěloCirk (projekt zapojování cirkusové pedagogiky do školní tělesné výchovy).

metodická vedoucí lektorského týmu
‭+420 777 050 549‬