Veronika Smolková

Veronika Smolková

Veronika Smolková je artistka, herečka a tanečnice. Vystudovala Katedru nonverbálního divadla na pražské HAMU. Během studia se seznámila s různými směry nonverbálního a fyzického divadla, přes pantomimu, klaunérii až po nový cirkus, kterému se rozhodla naplno věnovat. V rámci stáže Erasmus jela na rok studovat cirkus do Finska na Turku Academy of Applied Sciences (obor circus in performing arts). Tam získala nejen technický základ pro různé cirkusové disciplíny, ale také pedagogickou praxi. Veronika již několik let pracuje jako lektorka závěsné a párové akrobacie v Cirqueonu, centru pro nový cirkus v Praze, a v KD Mlejn. Pro její tvorbu je typické propojování artistiky (především závěsné a párové akrobacie) s fyzickým divadlem. Veronika působí v ryze ženském novocirkusovém uskupení Cirkus TeTy (Husí krky, Narušení, Voyerky), spolupracuje se skupinou FyzioArt (Hnízdo na nitkách, Poutníci po hvězdách), je zakládající členkou novocirkusového uskupení Collective Momentum (Pokoj, Boreal Normosis), hraje v muzikálu Tarzan v Divadle Hybernia a v neposlední řadě rozvíjí projekt Forest Art společně s italskou harfenistkou Isabel Goller.